Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingforss universitet Beteendevetenskapliga fakulteten
 

Lärande och det mångkulturella samhället

Information:

Kontaktuppgifter:

Kansli:
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 9 191 20555
Fax  +358 9 191 20561  

Forskningsgruppens medlemmar

Gunilla Holm – Professor Holms specialitet är sociala ojämlikheters inverkan på barns utbildning och skolgång. Hennes forskningsintressen inkluderar utbildningsfrågor relaterade till etnicitet, ras, social klass och kön. Till hennes intressen hör också kvalitativa forskningsmetoder, fotografering som forskningsmetod, lärarutbildning, ungdomskultur och populärkultur.
Hemsida >>

Monica Londen – Monicas forskningsintresse är språkliga, kulturella och utbildningsmässiga frågeställningar för barn som tillhör en språklig minoritet. Hon har i sin forskning behandlat hur hörande finlandssvenska föräldrar väljer språk och skola för sina döva barn samt genom en enkätundersökning kartlagt olika aspekter på språk och skola hos elever i svenska skolor i huvudstadsregionen. Mångkulturell utbildning är ett nytt forskningsintresse.

Jan-Erik Mansikka – Jan-Eriks forskningsområden rör sig inom pedagogikens filosofiska och sociologiska dimensioner. Han har i sin forskning behandlat olika typer av minoritetsaspekter i pedagogikens ljus: Steinerpedagogik som kunskapsteoretisk minoritetskultur, kulturellt mångfald i olika skolmiljöer och skrivit bl.a. om byskolor och ungdomskultur. Fenomenologi, hermeneutik och kritisk pedagogik är viktiga metodologiska verktyg.

Doktorander:
Chia-Chien Chang
Pia Mikander
Ann-Kristin Pihlgren-Eveli
Pia Pirkola
Laia Saló i Nevado
Tuija Veintie
Harriet Zilliacus

Pro gradu skrivare:
Camilla Holmström