Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingforss universitet Beteendevetenskapliga fakulteten
 

Lärande och det mångkulturella samhället

Information:

Kontaktuppgifter:

Kansli:
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 9 191 20555
Fax  +358 9 191 20561  

Forskningsprojekt

1) Lärare, lärande och kulturell mångfald

 • Teaching minority students within minority schools: Teachers’ conceptions of multicultural education in Swedish-speaking schools in Finland.
  Jan-Erik Mansikka och Gunilla Holm
 • Minoriteter och mångkulturell pedagogik i glesbygd.
  Jan-Erik Mansikka
 • Ready to teach in culturally diverse classrooms? Preservice teachers’ perceptions.
  Gunilla Holm, Mirja Talib och Camilla Holmström
 • Cultural identities and epistemic assumptions in the Intercultural Bilingual Education of the Amazonian Indigenous Populations in Ecuador.
  Tuija Veintie. Doktorsavhandling.
 • Etnomatematik inom tre områden.
  Laia Salo i Nevado. Doktorsavhandling.

2) Mångkulturella diskurser

 • Multicultural education in Finland: Where does the official discourse lead the teachers and the schools?
  Gunilla Holm och Monica Londen
 • Multicultural education and intercultural education: is there a difference?
  Gunilla Holm och Harriet Zilliacus
 • Porträtteringen av ”oss” och ”dem” i samhälleliga ämnen i grundskolan.
  Pia Mikander. Doktorsavhandling.
 • Kan storyline erbjuda interkulturell litteraturpedagogik?
  En metastudie av forskning om litterär storyline i de högre årskurserna inom den grundläggande utbildningen.
  Ann-Kristin Pihlgren-Eveli. Doktorsavhandling.

3) Minoriteter, identitet och gemenskap

 • Religionsundervisningens betydelser för invandrarelevers identitet och integration - en deltagande observationsstudie i lågstadiet.
  Harriet Zilliacus. Doktorsavhandling.
 • Språk, identitet och skola. En undersökning i svenska skolor i huvudstadsregionen.
  Monica Londen och Camilla Kovero
 • Immigration Experiences of Intermarried Taiwanese Women in Finland.
  Chia-chien Chang. Doktorsavhandling.
 • Det finlandssvenska i rörelse: gemenskap och identitet i den mångkulturella skolan.
  Holm, Londen och Mansikka. Projektet är under planering.
 • Invandrarelevers identitet och integration i grundskolan.
  Pia Pirkola. Doktorsavhandling.