Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingforss universitet Beteendevetenskapliga fakulteten
 

Lärande och det mångkulturella samhället

Information:

Kontaktuppgifter:

Kansli:
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 9 191 20555
Fax  +358 9 191 20561  

Forskarskola

En finlandssvensk forskarskola Utbildning och ledarskap i ett mångkulturellt samhälle börjar hösten 2009 som ett samarbete mellan Gunilla Holm (Helsingfors universitet) och Michael Uljens (Åbo Akademi).