Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingforss universitet Beteendevetenskapliga fakulteten
 

Lärande och det mångkulturella samhället

Information:

Kontaktuppgifter:

Kansli:
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 9 191 20555
Fax  +358 9 191 20561  

Lärande och det mångkulturella samhället

Forskningsgruppen som leds av professor Gunilla Holm forskar i lärandets olika dimensioner i förhållande till det mångkulturella samhället. Av speciellt intresse är hur den kulturella mångfalden påverkar utvecklingen av identiteter och gemenskaper inom både formellt lärande såsom skolan och informellt lärande såsom inom ungdoms- och populärkultur. Frågor gällande minoriteter, invandring, flerspråkighet och skola är exempel på forskningsintressen inom denna grupp. Forskningsgruppen arbetar utifrån kvalitativa metodologier och eftersträvar att binda ihop lokala och  kulturella pedagogiska företeelser med samhällsutvecklingen i stort.