Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos
 

Kulttuurisen ja feministisen kasvatustutkimuksen ryhmä

Tietoa ryhmästä:

Yhteystiedot:

Kasvatustieteen laitos
Siltavuorenpenger 20 R
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 20555
Faksi (09) 191 20561

Tutkimusryhmän käynnissä olevat ja siihen linkittyneet projektit

KANSALAISUUS, TOIMIJUUS JA EROT TOISEN ASTEEN KOULUTUKSESSA
- PAINOPISTEENÄ AMMATILLISET OPPILAITOKSET >>


Citizenship, agency and difference in upper secondary education (in English) >>


Tutkimushankkeessa analysoidaan kulttuurisia prosesseja toisen asteen koulutuksessa. Instituutioiden käytäntöjä tarkastellaan koulutus- ja työvoimapoliittisessa sekä historiallisessa kontekstissa. Keskeisiä ovat opiskelijoiden ja opettajien kokemukset ja merkityksenannot. Eron eri ulottuvuudet, kuten sukupuoli, sosiaalinen tausta, etnisyys, seksuaalisuus, erityisopetustausta ja ikä ovat olennaisia näkökulmia. Dialogissa kentän toimijoiden kanssa etsitään mukaan ottavia prosesseja ja pedagogisia käytäntöjä.

Hankkeen taustalla ovat opetussuunnitelma-asiakirjoista tunnistettavat erilaiset keskenään jännitteiseen suhteeseen asettuvat diskurssit. Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmien perusteissa rakennetaan uutta työmarkkinakansalaista, joka ylirajaisesti liikkuu kansainvälisillä työmarkkinoilla pitäen kuitenkin kuluttajana kansallista etua mielessään. Uusoikeistolaisten diskurssien rinnalla opetussuunnitelma-asiakirjassa elävät demokratiaa ja tasa-arvoa korostavat sosiaalidemokraattisen hyvinvointivaltion puhetavat. Hankkeen lähtökohtana onkin kysymys siitä, miten ammatillisen koulutuksen kentällä sovitetaan yhteen näitä moninaisia keskenään jännitteisiä tavoitteita. Analysoimme myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen merkityksellistymistä suomalaisessa ja eurooppalaisessa koulutusjärjestelmässä.

 

TASA-ARVO- JA SUKUPUOLITIETOISUUS OPETTAJANKOULUTUKSESSA (TASUKO) >>

Valtakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke 1.4.2008-31.5.2010

Hankkeen tarkoituksena on edistää tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta koskevaa kehittämistyötä kaikissa opettajankoulutusta antavissa yliopistoissa. Hanke on opetusministeriön rahoittama ja se koordinoidaan kasvatustieteen laitoksessa.

Lisätietoja antavat hankkeesta vastaava professori Elina Lahelma sekä hankkeen tutkimuskoordinaattori Liisa Tainio ja koordinaattori Pirkko Hynninen.