Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos
 

Kulttuurisen ja feministisen kasvatustutkimuksen ryhmä

Tietoa ryhmästä:

Yhteystiedot:

Kasvatustieteen laitos
Siltavuorenpenger 20 R
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 20555
Faksi (09) 191 20561

Opetus

PERUSTUTKINTO-OPETUS 2009-2010

Kandidaatin tutkinnon opinnot >>

 • P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (Elina Lahelma & Minna Kelhä)
 • P 6. Kasvatus elämänkulussa (Tarja Palmu)
 • A 2.1. Kasvatus, koulutus ja erot: kulttuuritutkimuksen näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen (Jukka Lehtonen & Elina Lahelma)
 • A 2.9. Koulutus, työelämä ja tasa-arvo (Kristiina Brunila & Elina Lahelma)
 • A 3.2. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (Sirpa Lappalainen, Tarja Palmu, Katariina Hakala)
 • A 4. Kandidaatin tutkielma ja sen tekemistä tukeva seminaari (Tarja Palmu)

Valinnaiset opinnot

 • Seksuaalisuus koulutuksen ja kasvatuksen käytännöissä (Jukka Lehtonen)


Maisterin tutkinnon opinnot >>

 • S 1.1. Orientoiva kirjallisuus: Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (Tarja Palmu)
 • S 1.2. Temaattinen kirjallisuus (Sirpa Lappalainen)
 • S 2.3. Kasvatustieteellinen naistutkimus (Elina Lahelma, Pirkko Hynninen)
 • S 3.3. Yhteiskuntatieteellinen tutkimusote: Etnografia kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa (Sirpa Lappalainen & Anna-Maija Niemi)
 • S 4. Pro gradu -tutkielma ja sen tekemistä tukevat seminaarit 40 op/20 ov (Elina Lahelma, Sirpa Lappalainen)

 

JATKOKOULUTUS >>