Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos
 

Kasvatustieteen laitos

Tietoa laitoksesta

Yhteystiedot

Kasvatustieteen laitos
Siltavuorenpenger 20 R
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 20555
Faksi (09) 191 20561

Tutkimuksia / Research report (ISSN 1238-3465)

Huom! Tiedon jostain tietystä julkaisusta tai jonkun tekijän julkaisuista löydät helpoiten käyttämällä selaimesi "Find/Etsi"-toimintoa (Ctrl+F).

2009

Nro 227 (ilmestyy joulukuussa)
Telle Hailikari: Assessing university students' prior knowledge: Implications for theory and practice
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 226
Hilkka Ylisassi: Kehittävän kuntoutuksen mahdollisuudet
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 225
Eevastiina Gjerstad: Vääränikäisiä äitejä
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 224
Sarianna Reinikainen: Nuorisokodista maailmalle
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 223
Minna Kelhä: Vääränikäisiä äitejä
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 222
Kristiina Brunila: Parasta ennen
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 221
Minna Kaartinen-Koutaniemi: Tieteellinen ajattelu yliopisto-opinnoissa
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

2008

Nro 220
Zlatko Bodrozic: Post-industrial Intervention. An Activity-theoretical Expedition Tracing the Proximal Development of Forms of Conducting Interventions.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 219
Anni Peura: Tohtoriksi tulemisen tarina.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 218
Heli Ahonen: Oppimisen kohteen ja oppijan vastavuoroinen kehitys.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 217
Rauno Juntumaa: Psykoanalyysi oppimisprosessina.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 216
Katariina Holma: Scheffleriläinen rationalisuus ja kasvatustodellisuuden monikerroksisuus. Jännitteitä ja ratkaisuja Israel Schefflerin kasvatusfilosofiassa.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 215
Kari Kantasalmi: Yliopistokoulutuksen avoimuus ja reflektiivisyys. Suomalaisen yliopistoaikuiskoulutuksen rakenteistumisen analyysia.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

2007

Nro 214
Liisa Postareff: Teaching in Higher Education - From Content-focused to Learning-focused Approaches to Teaching.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 213
Kirsi Koistinen: Kaveriporukasta liiketoiminnaksi.
Tuotannon häiriöt ja organisaation oppiminen nopeasti muuttuvassa yrityksessä kehittäminen.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 212
Katariina Hakala: Paremmin tietäjän paikka ja toisin tietämisen tila. Opettajuus (ja tutkijuus) pedagogisena suhteena.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 211
Jan-Erik Mansikka: Världen som en levande organisk enhet. Vetenskap, kunskap och frihet i Rudolf Steiners tidiga tänkande.
Om Waldorfpedagogikens idéhistoriska rötter.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 210
Ursula Hyrkkänen: Käsityksiä ajatuksen poluille. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan konseptin kehittäminen.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 209
Janne Varjo: Kilpailukykyvaltion koululainsäädännön rakentuminen. Suomen eduskunta ja 1990-luvun koulutuspoliittinen käänne.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 208
Maria Sarkio: Sairaanhoitajaksi kasvattaminen. Sairaanhoitajakoulutus ja siinä käytetyt oppikirjat Suomessa vuoteen 1967 asti.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

2006

Nro 207 (2006)
Arja Piirainen: Asiakkaan ja asiantuntijan pedagoginen suhde. Fenomenologinen tutkimus fysioterapiatilanteista asiakkaiden ja fysioterapeuttien kokemana.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 206 (2006)
Anna-Liisa Niemelä: Kiire ja työn muutos. Tapaustutkimus kotipalvelutyöstä.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 205 (2006)
Sirpa Lappalainen: Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 204 (2006)
Tarja Ehnqvist: Miten antroposofia ilmenee steinerpedagogiikassa?
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

2005

Nro 203 (2005)
Päivi Sutinen: Vanhempana ja aikuisena uusperheessä.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 202 (2005)
Heli I. Koskinen: Yliopistotentin murros. SOLO-taksonomia eläinlääketieteellisen lisääntymistieteen oppimistulosten arvioinnissa.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 201 (2005)
Ulpukka Isopahkala-Bouret: Joy and Struggle for Renewal. A Narrative Inquiry into Expertise in Job Transitions.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 200 (2005)
Anne Nevgi, Erika Löfström ja Annika Evilä (toim.): Laadukkaasti verkossa. Yliopistollisen verkko-opetuksen ulottuvuudet .
Verkkoversio

Nro 199 (2005)
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen: Opinnäytetyö asiantuntijuuden kehittäjänä ammattikorkeakoulussa.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 198 (2005)
Erika Löfström: Intuition and analysis at work. The role of cognitive style in experiences of work context.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 197 (2005)
Kari Korhonen: Näkövammaisen lukiolaisen fyysinen aktiivisuus ja koululiikunta
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

2004

Nro 196 (2004)
Markku Niemivirta: Habits of Mind and Academic Endeavors. The Correlates and Consequences of Achievement Goal Orientations.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 195 (2004)
Stephen Anyamele: Institutional Management in Higher Education. A Study of Leadership Approaches to Quality Improvement in University Management - Nigerian and Finnish Cases.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 194 (2004)
Mia Salo: Kasvatuksellinen realiteettiperiaate. Välitätkö auktoriteettia vai väärää syyllisyyttä?
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 193 (2004)
Monica Londen: Communicational and Educational Choices for Minorities within Minorities. The Case of the Finland-Swedish Deaf.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

2003

Nro 192 (2003)
Michael Uljens & Jan Bengtsson (red.): Livsvärldsfenomenologi och Hermeneutik. Aktuella humanvetenskapliga forskningproblem.
Ei myynnissä / painos loppu.

Nro 191 (2003)
Pauli Arola: Tavoitteena kunnon kansalainen. Koulun kansalaiskasvatuksen päämäärät eduskunnan keskusteluissa 1917-1924.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 190 (2003)
Oili Parjo: Koti on kansan sydän. Kotikasvatusyhdistyksen perustaminen ja toiminta 1914-1917.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 189 (2003)
Tarja Palmu: Sukupuolen rakentuminen koulun kulttuurisissa teksteissä. Etnografia yläasteen äidinkielen oppitunneilla.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 188 (2003)
Airikki Pousi: Nuori Ilmari Vaissi - kasvun ja kehityksen vuodet suomalaisessa talonpoikaisyhteisössä 1910-1939
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 187 (2003)
Ulla Solasaari: Rakkaus ja arvot kasvattavat persoonan - Max Schelerin kasvatusfilosofiaa
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 186 (2003)
Pirjo Havukainen: Terveysalan opiskelijoiden hoitotyön oppiminen esseevastausten perusteella arvioituna
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 185 (2003)
Renata Svedlin: Utvärdering i skolan - mellan skolutveckling och styrpolitik.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

2002

Nro 184 (2002)
Matti Laitinen and Kari E. Nurmi (Eds.): Developing Intervention Strategies for Active Citizenship and Governance Education in Finland.

Nro 183 (2002)
Matti Laitinen and Kari E. Nurmi with assistance of Katariina Angeria, Esa Heikkinen and Tatyana Khrol-Lappalainen: Biographical Observations on Active Citizenship Learning in Finland.

Nro 182 (2002)
Jaana Poikolainen: Kasvatustietoisuuden ulottuvuuksia. Vanhempien käsityksiä kasvatuksesta ja vanhemmuudesta.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 181 (2002)
Raimo Moilanen: Suomen armeijan moottoriajoneuvoalan koulutus vuosina 1919-1939.
Verkkoversio | Tilaus

Nro 180 (2002)
Sari Heinonen: Korkeakoulutettujen työttömien omaehtoisen täydennyskoulutuksen sidosryhmäperusteinen arviointitutkimus.
Verkkoversio | Tilaus

Nro 179 (2002)
Eija Mattila: Miten ohjata mielen kuntoutujaa? Yksityisen mielenterveystyön hoito- tai palvelukoti kehittyvänä pienyhteisönä.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

Nro 178 (2002)
Timo Tolska: Kertova mieli. Jerome Brunerin narratiivikäsitys.
Verkkoversio | Tilaus | Verkkokauppa

2001

Nro 177 (2001)
Kirsi Vikman: Kuvionuottimenetelmän ulottuvuudet pianonsoiton alkuopetuksessa. Toimintatutkimus eri kohderyhmillä.
Verkkoversio | Tilaus

Nro 176 (2001)
Tuula Piensoho: Äitiyden alkumetrit. Naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja oppimiskokemukset.
Verkkoversio | Tilaus

Nro 175 (2001)
Merja Ikonen-Varila: Esittely- ja haastattelutehtävä valintakokeen osana. Hakijoiden kokemukset, raatien toiminta ja lastentarhanopettajien valintakokeen ulkoiset tekijät valintapistemäärien selittäjinä.
Tilaus

Nro 174 (2001)
Nie Xiaorong: Educational Accountability, Network and School Effectiveness. A Study of the Practice of Educational Governance in China.
Verkkoversio | Tilaus

Nro 173 (2001)
Nina Santavirta, Eija Aittola, Paula Niskanen, Irma Pasanen, Katri Tuominen, Svetlana Solovieva: Nyt riittää. Raportti peruskoulun ja lukion opettajien työympäristöstä, työtyytyväisyydestä ja työssä jaksamisesta.
Tilaus

Nro 172 (2001)
Marja-Liisa Malmivuori: The dynamics of affect, cognition and social environment in the regulation of personal learning processes: The case of mathematics.
Verkkoversio | Tilaus

Nro 171 (2001)
Leila Pehkonen: Täydestä sydämestä ja tarkoituksella. Projekti työskentelyn käsitteellistä viitekehystä jäljittämässä.
Verkkoversio | Tilaus

Nro 170 (2001)
Merja Ikonen-Varila: Koulutus ja työ valintana. Lastentarhanopettajaksi opiskelevien näkemyksiä alanvalinnasta ja työstä.
Tilaus

2000

Nro 169 (2000)
Jaakko Helander: Oppiminen ratkaisusuuntautuneessa terapiassa ja ohjauksessa
Verkkoversio | Tilaus

Nro 168 (2000)
Juhani Pirttiniemi: Koulukokemukset ja koulutusratkaisut. Peruskoulun vaikuttavuuden tarkastelu oppilasnäkökulmasta.
Verkkoversio | Tilaus

Nro 167 (2000)
Aino Hannula: Tiedostaminen ja muutos paulo freiren ajattelussa. Systemaattinen analyysi Sorrettujen pedagogiikasta.
Verkkoversio | Tilaus

Nro 166 (2000)
Katariina Raij: Toward a profession. Clinical learning in a hospital environment as described by student nurses.
Verkkoversio | Tilaus

Nro 165 (2000)
Soila Judén-Tupakka: Daya naisten maailman välittäjänä.
Tilaus

 

Sivun alkuun

Laitoksen julkaisut

Linkit