HELSINGIN YLIOPISTO
Kasvatustieteen laitos

 

SUOMEN EURODELFOITUTKIMUS
Aikuiskoulutuksen tulevaisuus Euroopassa

 

Varpu Tissari (toim.)

ELINIKÄISEN OPPIMISEN TULEVAISUUDENKUVIA

Aikuiskoulutuksen asiantuntijoiden keskustelua
Suomen Eurodelfoitutkimuksen pohjalta

2002

Painetun julkaisun verkkoversio. Artikkelit ovat PDF-muodossa.
 

Julkaisun sisällys

Lisätietoja hankkeesta

ISBN 952-10-0100-3 (nid.)
ISBN 952-10-0293-X (PDF)

 Email: ktl-publications@helsinki.fi
WWW-toimitus: Tuomo Aalto