Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos
 

Kasvatustieteen laitos

Tietoa laitoksesta

Yhteystiedot

Kasvatustieteen laitos
Siltavuorenpenger 20 R
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 20555
Faksi (09) 191 20561

Kasvatustieteen professorit 1852–

Helsingin yliopisto perustettiin Ruotsin valtakunnan kolmantena yliopistona Turkuun Kuninkaallisen Akatemian nimellä 1640. Aiemmat yliopistot sijaitsivat Upsalassa ja Tartossa. Vuonna 1828 akatemia siirrettiin Turusta Helsinkiin ja se sai nimen Keisarillinen Aleksanterin yliopisto.

Toukokuussa 1849 asetettiin komitea, jonka tavoitteena oli yliopiston perussäännön uudistaminen. Komitean ehdotus sisälsi mm. ehdotuksen pedagogiikan ja didaktiikan professuurin perustamiseksi. Professori Axel Adolf Laurell oli teologiseen tiedekuntaan perustettavan viran aktiivinen puolestapuhuja.

Keisari vahvisti uudet statuutit 26. elokuuta 1852 ja ne julkistettiin 1. lokakuuta 1852. Näiden mukaan professori "...föredrager uppfostrings- och undervisningsläran i allmänhet samt methodiken för den christna undervisningen i synnerhet och handleder Studerande vid katechisationer och andra didaktiska öfningar". Yliopiston konsistori oli vastustanut professuurin sijoittamista teologiseen tiedekuntaan 7.10.1851. Oltiin sitä mieltä, että kasvatustiede oli filosofinen eikä teologinen tiede. Professuuri sijoitettiin kuitenkin teologiseen tiedekuntaan asiaa hoitaneen valtiollisen komitean ehdotuksesta. Huhtikuun 7. päivänä 1856 hyväksyttiin asetus, jonka mukaan prosessori johtaa myös opettajankoulutusta ja arvioi opettajakokelaita.

Professuuria haki pappisvihkimyksen saanut Lars Stenbäck (1811–1870), Vaasassa toimineen alkeiskoulun (Vasa Högre Elementarskola) rehtori, sekä J. Oskar I. Rancken, saman koulun saksan opettaja. Ehdokkaat, joilta odotettiin viran hoitamista, kuolivat samoihin aikoihin, kun virka perustettiin: kasvatustieteen dosentti Carl Alexander Alcenius kuoli äkillisesti 33-vuotiaana 1853 ja A. A. Laurell (1782–1852) vuotta aiemmin. Näin virkaan nimitettiin Lars Stenbäck.

Kasvatustieteen varsinaisen tai henkilökohtaisen professorin viran haltijat ovat olleet seuraavat:

Ruotsinkielinen professuuri

Lars Stenbäck 1855 †
Z. J. Cleve 1862–1882 †
J. J. F. Perander 1884–1885 †
Waldemar Ruin 1887–1926 †
Albert Lilius 1930–1939 †
Karl Bruhn 1942–1961 †
Peep Koort 1964–1977 †
Anna-Liisa Sysiharju 1979–1982
Anna-Liisa Leino 1985–1999
Michael Uljens 2000–2003
Gunilla Holm 2006–

Suomenkielinen professuuri

Mikael Soininen 1907–1917 †
J. A. Hollo 1937–1954 †
Matti Koskenniemi 1955–1972 †
Erkki A. Niskanen 1975–1997
Hannele Niemi 1998–

Aikuiskasvatustieteen professuuri (aiemmin kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professuuri)

Seppo Kontiainen 1983–2002
Yrjö Engeström 2003–

Muita professuureja

Näiden "oppituolien" lisäksi kasvatustieteen laitoksella on vakinaisia ja määräaikaisia professorin virkoja, joista osa on muodostettu aiemmista apulaisprofessorin viroista, osa erillisin virkajärjestelyin ja osa on ns. pooliprofessuureja.
Tietoja nykyisistä professoreista löytyy henkilökuntaluettelosta.

Tekijät:

Näiden professorisivujen johdannon ja edesmenneiden professorien minielämäkerrat ovat professori Michael Uljensin (2002) laatimia. Kuvat ovat kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjastosta ja Museovirastosta.

Lisäykset 2003 alkaen on tehnyt amanuenssi Tuomo Aalto.

 

Professoreita

Lars Stenbäck
Z. J. Cleve
J. J. F. Perander
Waldemar Ruin
Albert Lilius
Karl Bruhn
Peep Koort
Mikael Soininen
J. A. Hollo
Matti Koskenniemi