Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos
 

Kasvatustieteen laitos

Tietoa laitoksesta

Yhteystiedot

Kasvatustieteen laitos
Siltavuorenpenger 20 R
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 20555
Faksi (09) 191 20561

Kasvatustieteen laitoksen historia

Kasvatus- ja opetusopin professorin virka perustettiin Helsingin yliopistoon 1.10.1852
ja se on ensimmäinen alan professorin virka pohjoismaissa. Oppituoli oli ensin teologisessa tiedekunnassa, mutta siirrettiin historiallis-kielitieteelliseen tiedekuntaan 1859. Vuodesta 1937 lähtien on kasvatustieteen professorin virkoja ollut kaksi: suomenkielinen ja ruotsinkielinen. Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen, 1.8.2003 alkaen aikuiskasvatustieteen, professorin virka perustettiin 1.9.1980.

Vuosi 2002 oli Kasvatustiede Suomessa 150 vuotta -juhlavuosi, jota vietettiin mm. järjestämällä juhlaseminaari ja julkaisemalla juhlateos.

Lisätietoja kasvatustieteen professoreista löytyy erilliseltä professorit-sivulta.

Kasvatustieteen laitos perustettiin 1955 ja se siirtyi filosofisen tiedekunnan historiallis-kielitieteellisestä osastosta 1.8.1974 vastaperustettuun kasvatustieteiden osastoon. Kasvatustieteiden osasto muuttui kasvatustieteelliseksi tiedekunnaksi 1.1.1992. Vuoden 2004 alusta lukien laitos on ollut osa käyttäytymistieteellistä tiedekuntaa.

Vuonna 2005 kasvatustieteen laitos täytti 50 vuotta. Juhlaseminaari pidettiin 7.10.2005 Siltavuorenpenkereellä Anatomian rakennuksessa. Runsaslukuiselle yliopistolaisista - nykyisistä ja entisistä - koostuvalle yleisölle oli tarjolla kiinnostavia luentoja niin laitoksen historiasta kuin tutkimuksen ja opetuksen nykytilasta.