Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos
 

Kansalaisuus, toimijuus ja erot toisen asteen koulutuksessa – painopisteenä ammatilliset oppilaitokset

Tietoa ryhmästä:

Yhteystiedot:

Kasvatustieteen laitos
Siltavuorenpenger 20 R
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 20555
Faksi (09) 191 20561

Julkaisut ja linkit

Hankkeen tutkijoiden julkaisuja löytyy Kulttuurisen ja feministisen kasvatustutkimuksen (KUFE) -sivuilta >>

Hankkeen pro gradu -tutkielmat

Haapala-Samuel, Aino (2008) Raavas mies vai tunnollinen työntekijä? Ainokaiset naiset puhuvat miesenemmistöisistä ammatillisista opiskelualoistaan. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.

Jacobsson, Merja (2008) "Mä halusin sen paperin!" Laitoshuoltajakoulutus puhdistuspalvelualalla työskentelevien naisten elämänkertomuksissa. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.

Jokela, Tuulia (2008) "Ei kaikkien tartte tietää mun menneisyydestä, emmä haluu, et ne rupee sit vaan sääliin mua." Lastensuojelun jälkihuoltonuorten kertomuksia menneestä ja unelmia tulevasta. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.

Kauppinen, Asko (2008) Maskuliinisuuksien diskursiivinen kehkeytyminen. Etnografia rakennusalan ammatillisessa koulutuksessa. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.

Kurki, Tuuli (2008) Maahanmuuttajiksi nimetyt. Etnografinen tutkimus eroista ja toimijuudesta peruskoulun päättyessä. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.

Maunumäki, Minna (2008) ”Uudenlaisen elämäntavan pedagogiat” - Peruskoulun oppilasarviointi uusliberalistisessa hallinnan viitekehyksessä. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.

 

Posterit

Kansalaisuus, toimijuus ja erot toisen asteen koulutuksessa -posteri (suomeksi) (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

Citizenship, Agency and Difference in Upper Secondary Education -poster (in English) (PDF)