Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos
 

Kansalaisuus, toimijuus ja erot toisen asteen koulutuksessa – painopisteenä ammatilliset oppilaitokset

Tietoa ryhmästä:

Yhteystiedot:

Kasvatustieteen laitos
Siltavuorenpenger 20 R
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 20555
Faksi (09) 191 20561

Esittely ja teemat

Tutkimushankkeessa analysoidaan kulttuurisia prosesseja toisen asteen koulutuksessa, etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa. Instituutioiden käytäntöjä tarkastellaan koulutus- ja työvoimapoliittisessa sekä historiallisessa kontekstissa. Keskeisiä ovat opiskelijoiden ja opettajien kokemukset ja merkityksenannot. Eron eri ulottuvuudet, kuten sukupuoli, sosiaalinen tausta, etnisyys, seksuaalisuus, erityisopetustausta ja ikä ovat olennaisia näkökulmia. Dialogissa kentän toimijoiden kanssa etsitään mukaan ottavia prosesseja ja pedagogisia käytäntöjä.

Hankkeen taustalla ovat opetussuunnitelma-asiakirjoista tunnistettavat erilaiset, keskenään jännitteiseen suhteeseen asettuvat diskurssit. Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmien perusteissa rakennetaan uutta työmarkkinakanalaista, joka ylirajaisesti liikkuu kansainvälisillä työmarkkinoilla pitäen kuitenkin kuluttajana kansallista etua mielessään. Uusoikeistolaisten diskurssien rinnalla opetussuunnitelma-asiakirjoissa elävät demokratiaa ja tasa-arvoa korostavat sosiaalidemokraattisen hyvinvointivaltion puhetavat.

Hankkeen lähtökohtana onkin kysymys siitä, miten ammatillisen koulutuksen kentällä sovitetaan yhteen näitä moninaisia keskenään jännitteisiä tavoitteita. Analysoimme myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen merkityksellistymistä suomalaisessa ja eurooppalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Teemat

Hankkeessa on neljä erityistä teemakokonaisuutta, joissa kaikissa tarkastellaan kriittisesti kansalaisuutta, toimijuutta ja eroja ammatillisessa koulutuksessa. Julkaisemista ja seminaareja toteutetaan erilaisissa tutkijakokoonpanoissa.

A. Työmarkkinakansalaisuus sosiaali- ja terveysalan kontekstissa.
(Maire Antikainen, Sirpa Lappalainen)

B. Opettajuus ammatillisen koulutuksen muuttuvissa käytännöissä.
(Ulpukka Isopahkala-Bouret, Aino-Maija Lahtinen, Leila Pehkonen)

C. Moninaiset siirtymät: nuorten toimijuus peruskoulunjälkeisissä valinnoissa.
(Kristiina Brunila, Tuuli Kurki, Elina Lahelma, Jukka Lehtonen, Tarja Palmu)


D. Koulutusyhteiskunnan erityiset. Ammattikoulutus ja työmarkkinat erityisopetuksen näkökulmasta. (Katariina Hakala, Markku Jahnukainen, Reetta Mietola, Anna-Maija Niemi)

Hankkeessa on valmistunut ja tehdään pro gradu -tutkimuksia ja jatko-opintoja:
Virve Aarnio, Aino Haapala-Samuel, Elina Ikävalko, Merja Jacobsson, Tuulia Jokela, Tiina Kaasinen, Asko Kauppinen, Anne Lahdenperä, Heidi Pukkinen ja Mari Salo.