Kansallinen rikosuhritutkimus

Poliisin ja muiden viranomaisten tietoon tuleva ilmirikollisuus muodostaa vain osan kaikesta rikollisuudesta. Väestöön ja omaisuuteen kohdistuu myös niin kutsuttua piilorikollisuutta, eli rikollisuutta joka ei tule viranomaisten tietoon. Tästä syystä viranomaistilastojen rinnalle tarvitaan kyselypohjaisia tutkimuksia, joiden avulla selvitetään kokonaisrikollisuuden tasoa.

Vuonna 2012 Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa (nykyisessä Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti) aloitettiin uusi Kansallinen rikosuhritutkimus, joka on nimetön, ensisijaisesti rikollisuutta ja rikollisuuden pelkoa mittaavaa osoitinjärjestelmä. Kansallisesti edustava kysely on kohdistettu 15–74-vuotiaille Suomessa tai Ahvenanmaalla vakituisesti asuville henkilöille.

Kysely on nyt toteutettu vuosina 2012, 2013 ja 2014. Seuraava mittaus toteutetaan syksyllä 2015.

Instituutissa on tehty väestötason uhritutkimuksia vuodesta 1980 lähtien, jolloin toteutettiin ensimmäinen Kansallinen uhritutkimus. Tämä puhelinhaastatteluihin perustuva kysely sisältää tietoja väkivallan ja omaisuusrikosten kohteeksi joutumisesta sekä rikollisuuden pelosta. Rikollisuuden ohella Kansallinen uhritutkimus sisältää runsaasti myös tapaturmia kuvaavaa tietoa. Kysely toteutettiin viimeksi vuonna 2009. Jos haluat tutustua Kansalliseen uhritutkimukseen, pääset siihen tästä linkistä.

Lasten ja nuorten joutumista rikosten kohteeksi kartoitetaan tarkemmin instituutin laajoissa Nuorisorikollisuuskyselyissä.