Tutkimushankkeita

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on osa
valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta.

Sosiaalitieteiden laitos,
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO 

puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

 

Henkirikollisuuden tutkimus

Kuolemaan johtaneen väkivallan seuranta ja tutkimus on ollut instuutin painopisteitä 1990-luvun lopulta alkaen. Tärkeän merkkipaalun muodosti 2002 käynnistetty Henkirikollisuuden seurantajärjestelmä, jonka avulla seurataan ja tutkitaan kuolemaan johtaneen väkivallan määrää ja piirteitä. Instituutti ylläpitää järjestelmää yhdessä Poliisiammattikorkeakoulun ja sisäasiainministeriön poliisiosaston kanssa. Tällä hetkellä instituutti osallistuu hankkeeseen, jonka tavoitteena on käynnistää Euroopan henkirikollisuuden seurantajärjestelmä. Kansainvälinen kehitystyö toteutetaan yhdessä ruotsalaisten ja alankomaalaisten yhteistyökumppanien kanssa.


Ajankohtaista

Tutkimus Helsingin yliopistossa:

Osaamistietokannat ja julkaisut

TUHAT-tutkimustietojärjestelmä

Findikaattori