Intagning av studerande Studiehandbok Till arbetslivet Kontaktuppgifter
Kansli:
Institutum Classicum
PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet
tel. (09) 02941 22681
fax (09) 02941 22161
eva.nyman-kaarakka(at)helsinki.fi
Ingång:
Forsthuset
A-flygel, 2 vån
Fabiansgatan 39
Öpp. mån–fre 8–18
Alma-intranet

Studier

De flesta börjar studera grekiska som nybörjarspråk, men oavsett förkunskaper utvecklas dina språkkunskaper redan från det första studieåret. Du lär dig att använda ett mångsidigt källmaterial: dokument som bevarats i papyrusform eller som inristningar samt arkeologiska föremål belyser innehållet i de litterära texterna. Allteftersom studierna framskrider får du möjlighet att fördjupa dig i forskningsmetodik och bedriva självständigt forskningsarbete. Forskningens betydelse betonas redan under grundstudierna. Du kan komplettera ditt kunnande genom att avlägga pedagogiska studier för ämneslärare.

Studierna förbereder i synnerhet för en karriär som forskare eller lärare i grekiska. Studierna utgör även en god grund för arbete som faller utanför antikforskningens fält men som kräver en humanistisk utbildning, till exempel inom biblioteksväsendet, översättnings- eller kulturbranschen eller inom media och kommunikation.

Grekiska och grekisk litteraturs hemsida