Aktuellt Kontaktuppgifter
Kansli:
Institutum Classicum
PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet
tel. (09) 02941 22681
fax (09) 02941 22161
eva.nyman-kaarakka(at)helsinki.fi
Ingång:
Forsthuset
A-flygel, 2 vån
Fabiansgatan 39
Öpp. mån–fre 8–18
Alma-intranet

Information om läroämnet

Studierna gör dig förtrogen med den antika grekiskan och dess litteratur samt det antika Greklands kultur. Fokus ligger på språket och litteraturen i antikens Grekland, från de tidigaste litterära källorna fram till kejsartiden (ca 700 f.Kr. – 600 e.Kr.). Du kan även välja att inrikta dig på det grekiska språket samt grekisk litteratur och kultur under den bysantinska tiden (från medeltidens början till år 1453). I de fördjupade studierna kan du specialisera dig på ett visst delområde inom grekisk språk-, litteratur- eller kulturforskning.