Yhteystiedot

Kreikan kieli ja kirjallisuus kuuluu klassillisen filologian oppiaineisiin maailman kulttuurien laitoksella.

Klassillinen filologia

klassillinen arkeologia
kreikan kieli ja kirjallisuus
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus
nykykreikan kieli ja kirjallisuus

Postiosoite:
Klassillinen filologia
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Metsätalo (Fabianinkatu 39)
A-siipi, 2. krs
Käynti 3. kerroksen kautta

Tietoa oppiaineesta

kuva Oppiaineena kreikan kieli ja kirjallisuus perehdyttää antiikin ja Bysantin kreikan kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä niihin kohdistuvaan tutkimukseen ja niiden jälkivaikutukseen. Keskeistä on klassinen kreikan kieli ja sillä kirjoitettu kirjallisuus.

Kreikan kielen ja kirjallisuuden opinnot valmistavat opiskelijoita lähinnä tutkijan ja opettajan uralle, mutta ne antavat pohjan myös antiikintutkimuksen ulkopuolella oleviin, humanistista koulutusta edellyttäviin tehtäviin.

Suositeltavia sivuaineita ovat esim. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, klassillinen arkeologia, jokin uusista kielistä (englanti, ranska, italia, saksa), historia-aineet.