Yhteystiedot

Kreikan kieli ja kirjallisuus kuuluu klassillisen filologian oppiaineisiin maailman kulttuurien laitoksella.

Klassillinen filologia

klassillinen arkeologia
kreikan kieli ja kirjallisuus
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus
nykykreikan kieli ja kirjallisuus

Postiosoite:
Klassillinen filologia
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Metsätalo (Fabianinkatu 39)
A-siipi, 2. krs
Käynti 3. kerroksen kautta

Kreikan kielen ja kirjallisuuden oppiaine

kuva

Kreikan kielen ja kirjallisuuden opiskelija perehtyy antiikin Kreikan kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä niihin kohdistuvaan tutkimukseen ja niiden jälkivaikutukseen. Keskeisellä sijalla on antiikin Kreikan kieli ja kirjallisuus varhaisimmista kirjallisista lähteistä Rooman keisariajalle saakka.

Opinto-oikeus
Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla tutkinto-opiskelijoilla on oikeus opiskella sivuaineena klassillista arkeologiaa, Kreikan kieltä ja kirjallisuutta, latinan kieltä ja Rooman kirjallisuutta sekä nykykreikan kieltä ja kirjallisuutta. Pääaineekseen Kreikan kielen ja kirjallisuuden tai latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden voi saada opiskelija, jolla on tutkinnon suoritusoikeus humanistisessa tiedekunnassa.

Kirjasto
Antiikintutkimuksen kokoelmat sijaitsevat Kaisa-kirjaston 6. kerroksessa.

Symposion ry.
Symposion ry. on Antiikin kielten ja kulttuurien oppiaineryhmän opiskelijoiden ainejärjestö. Jär­jestämme opintoretkiä, -piirejä, -neuvontaa sekä teatterikäyntejä ja ennen kaikkea klassikkojuhlia. Julkaisemme Rostra-lehteä ja pidämme myös yh­teyttä laitokseen. Jäseneksi pääsee maksamalla ai­naisjäsenmaksun. Tule ja yhdistä opiskelijaäänesi samaan kuoroon meidän kanssamme, niin se kuuluu paremmin. Toiminnastamme saa tietoa oppiaineen ilmoitustaululta  ja samalla taululla ovat myös hallituksen jäsenten nimet yhteystietoineen.

Linkkejä