Research
  • ???
  • ???
  • ???
Postgraduate Studies
  • ???
Contact Information

Office:
Institutum Classicum
PO BOX 24 (Unioninkatu 40)
00014 University of Helsinki
puh. (09) 02941 22681
fax (09) 02041 22161
eva.nyman-kaarakka(at)helsinki.fi
Address:
Metsätalo, A-Wing, Fabianinkatu 39, 2nd Floor
Open Mon-Fri 8.00 am to 6.00 pm

Alma-intranet

 

Postgraduate students

Laura Aho, Occasions and Motives for sacred Dedications in Antiquity
Heta Björklund, Medico-magical texts and amulets in Byzantium between Iconoclasm and the 4th Crusade
Laura Buchholz, Municipal Life in Latium adiectum in the Roman Imperial Period
Matias Buchholz,  Römisches Recht und griechische Sprache. Sprachkontakt und Kulturaustausch zwischen klassischer Antike und byzantinischem Mittelalter
Sonja Dahlgren,  Egyptian to Greek transfer in the Greek Ostraca Narmouthis
Marttiina Fränti-Pitkäranta, Maa-alueiden mitoituksesta rakennusten arkkitehtonisiin mittasuhteisiin antiikin Roomassa - A mensuratione agrorum ad proportiones aedificiorum architectonicas apud Romanos antiquos
Erik Henriksson, The ideological Dialogue in Greek Poetry of Late Antiquity
Janne Hovi, Apuleiuksen Apologian retorinen analyysi
Kai Juntunen,  The Education of the Philosopher King. The Intentions of Ioannes Xiphilinus and the Purpose of the Epitome of Cassius Dio
Outi Kaltio, Constantinus Africanus, Theorica Pantegni: viidennen luvun editio ja kommentaari
Katariina Kankaanpää, Language of Praise in Greek Honoric Verse Inscriptions
Urpo Kantola, Römische Namen in griechischen Quellen. Ihre Form und ihre Struktur
Saara Kauppinen, Dialogue Form in Greek Stone Epigrams 
Hannu Keskinen, Eastern Roman Milestone Texts
Sanna-Ilaria Kittelä, The Idea of peace in Greek Tragedy. Euripides' Trojan Women 415 B.C. - 2006 A.D.
Timo Korkiakangas, Asiakirjakieli varhaiskeskiajan Italiassa - sijajärjestelmä 700- ja 800-lukujen toscanalaisten asiakirjojen latinassa
Kimmo Kovanen,  The Origins and Development of Scale Systems in Ancient Greek Music
Ilkka Kuivalainen, Liber-Bacchus Pompejissa
Annika Kuuse, Heksametri ja eleginen distikon Turun yliopistossa ja Academia Gustavianassa kirjoitetussa latinankielisessä runoudessa
Tommi Lankila, Contacts between the Arab Islamic World and Italy from 7th to the 10th Century
Iiro Laukola, Macedonian Kings, Egyptian Pharaohs: The Ptolemaic Family in the Encomiastic Poems of Callimachus
Tea Linhola, Regicide in the Successor Kingdoms of the West 400-800
Laura Nissin, Roman sleep - sleeping arrangements in the ancient Roman house 
Tiina Purola, Kreikkalainen antologiakirjallisuus 
Kirsi Simpanen, Military Standards, Standard bearers and Animal Motifs in the Roman Army
Sonia Taiarol, Children and Agency - A Study on Pictorial and Material Evidence in Etruscan Art
Katja Varakas, Pompejin sekä Campanian alueen kuljetustoiminta ja -toimijat
Heimo Vesala, Ammianus Marcellinus joukkoilmiöiden kuvaajana