Kielivalinta
Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Tutkijaverkosto KOUKERO - Koulutus, kasvatus ja erot

Tarja Kankkunen: "Tuulan puutarha" (osa kuvasta)

Koukero on monitieteinen ja itsenäinen tutkijoiden yhteistyöryhmä. Tutkimme erontekojen, erotteluiden, marginalisoitumisen ja ulossulkemisen prosesseja. Tarkastelemme sitä, miten 'normaali' ja  'erilainen' määrittyvät koulutuksen ja kasvatuksen sisällöissä sekä virallisissa ja informaaleissa käytännöissä, sekä miten ihmisten toimijuus ilmenee erontekojen ja yhteisyyden rakentamisessa. Erityisesti erilaisten erontekojen yhteenkietoutuminen on tarkasteltavana. Tällaisia ovat mm. sukupuolen, etnisyyden, vammaisuuden, sosiaalisen ja alueellisen taustan, tai seksuaalisen suuntautumisen kautta rakentuvat erot. Tutkijaverkostomme monipuolinen yhteistyö mahdollistaa teorioiden kollektiivisen kehittelyn ja aineistojen peilaamisen toisiinsa sekä niiden yhteiset tulkintaprosessit.

 

Koukeron sivut on siirretty uuteen osoitteeseen