Konfutse-instituutti
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Unioninkatu 38 A

confucius-info(at)helsinki.fi

Opiskelu ja tutkimus

Helsingin yliopiston Konfutse-instituutin ydintoiminnan kolme keskeistä osa-aluetta ovat kiinan kieli, kiinalainen kulttuuri ja Kiina-tutkimus.

Kiinan kieli

Helsingin yliopiston Konfutse-instituutti edistää monin tavoin kiinan kielen opetusta ja oppimista Suomessa. Konfutse-instituutti:

  • Tarjoaa kiinan kielen kursseja sekä opiskelijoille että suurelle yleisölle.
  • Järjestää kiinan kielen ja kulttuurin kursseja myös tilauksesta, jolloin kurssin sisältö muokataan tilaajan tavoitteiden mukaiseksi.
  • Järjestää virallisen kiinan kielen tasokokeen, HSK-kokeen kerran lukukaudessa.
  • Isännöi vuosittain korkeakouluopiskelijoille suunnatun Chinese Bridge -puhekilpailun.
  • Tarjoaa kiinan kielen opiskelijoille haettavaksi stipendejä Kiinassa opiskelua varten.
  • Välittää kiinan kielen oppimateriaaleja.
  • Järjestää opetuskoulutusta kiinan kielen opettajille.
  • Järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston Aasian-tutkimuksen oppiaineen kanssa Suomessa toimivien kiinan kielen opettajien virallistamiseen tähtäävää koulutusta.

Lisää tietoa Konfutse-instituutin järjestämistä kiinan kielen kursseista, HSK-kokeista ja muusta kiinan kieleen liittyvästä toiminnasta löydät englanninkieliseltä pääsivultamme.


Kiinan kulttuuri

Helsingin yliopiston Konfutse-instituutti edistää kiinalaisen kulttuurin tuntemusta Suomessa. Instituutti tarjoaa kulttuuriaiheisia kursseja sekä järjestää ja isännöi kulttuuritapahtumia.

Konfutse-instituutin järjestämiä kulttuuritapahtumia ovat mm. vuosittain toistuvat kiinalaisen uudenvuoden juhla (Chunjie, 春节) ja kiinalainen keskisyksyn juhla (Zhongqiujie, 中秋节). Konfutse-instituutti isännöi vierailevia kiinalaisia esiintyviä taiteilijoita, kuten tanssiryhmiä ja orkestereita. Kulttuuriaiheista järjestetään kaikille avoimia vierailuluentoja. Konfutse-instituutissa myös esitetään kiinalaista nykyelokuvaa opiskelijoille sekä järjestetään kiinalaisen shakin turnauksia.

Lisää tietoa Konfutse-instituutin järjestämistä kulttuuriaiheisista kursseista ja tapahtumista löydät englanninkieliseltä pääsivultamme.


Kiina-tutkimus

Helsingin yliopiston Konfutse-instituutti edistää akateemista Kiina-tutkimusta, painopisteenä nyky-Kiinaan liittyvät tutkimusaiheet. Yhteistyössä suomalaisten ja kiinalaisten yliopistojen ja tutkimusyksiköiden kanssa Konfutse-instituutti panee vireille ja johtaa monialaisia tutkimusprojekteja.

Konfutse-instituutin toiminta Kiina-tutkimuksen saralla pitää sisällään yhteisprojekteja, konferensseja, vierailuluentoja ja luentosarjoja, sekä julkaisuja. Instituutti myös edistää tutkijoiden liikkuvuutta ja tutkijavaihtoa.

Lisää tietoa Konfutse-instituutin tutkimusprojekteista, luennoista ja konferensseista löydät englanninkieliseltä pääsivultamme.