Tutkimus Yhteystiedot

Kognitiotieteen koulutus
PL 9
00014 Helsingin yliopisto

Kognitiotieteen tutkimus

Helsingin yliopiston kognitiotieteen tutkijat ja tutkijakoulutettavat tutkivat eri tutkimushankkeissa mm. visuomotoriikkaa ja sen yhteyttä spatiaaliseen tarkkaavaisuuteen ja havaitsemiseen, ihmisen liikennekäyttäytymisen laskennallista mallintamista ja simulointia, robotiikkaan liittyviä moraalipsykologisia kysymyksiä, kielen ja musiikin normaalia ja poikkeavaa prosessointia ja hermostollista perustaa, kognition kehitystä sikiövaiheesta vanhuuteen ja aivojen muotoutuvuutta, eläinten kognitiota, sekä kognitiotieteen tieteenfilosofiaa.

Kognitiotieteen tutkimus on monitieteistä, ja tutkimusmenetelmien kirjo on laaja. Viime vuosina (2012-2015) kognitiotieteestä on valmistunut väitöskirjoja mm. seuraavista aiheista/menetelmillä:

  • Emotionaaliset ja kognitiiviset elementit pokeripelissä (laadulliset ja kyselytutkimusmenetelmät)
  • Silmänliikkeet ja visuaalinen ohjaus kaarreajossa (silmänliikemittaus ja laskennalliset menetelmät, ks. myös liikennetutkimusyksikkö TRU)
  • Suomen kielen sanojen morfologinen prosessointi aivokuorella (aivokuvantamismenetelmät, ks. myös kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö CBRU)

Lisää kognitiotieteen tutkimushankkeista englanniksi...

Käyttäytymistieteiden laitos

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

Yliopistoyhteistyö