Kontaktuppgifter

Kognitionsvetenskap
PB 9
FI-00014 Helsingfors universitet

Välkommen

Kognitionsvetenskap är ett relativt nytt tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde som studerar olika aspekter av kunskap, språk, minne, tänkande samt olika informationsprocesserande system. De centrala ämnena är psykologi, filosofi, kognitiv neurovetenskap, lingvistik, och datavetenskap. Kognitionsvetenskap vid Helsingfors Universitet hör till Beteendevetenskapliga fakulteten.

Institutionen för moderna språk

Humanistiska fakulteten