Opiskelu Opiskelijat Yhteystiedot

Kognitiotieteen koulutus
PL 9
00014 Helsingin yliopisto

Kognitiotiede sivuaineena

Kaikilla Helsingin yliopiston opiskelijoilla on vapaa suoritusoikeus kognitiotieteen perusopintoihin (25 op) ja sivuaineopiskelijan aineopintokokonaisuuteen (40-50 op). Lisäksi on erityisestä sopimuksesta mahdollista suorittaa yksittäisiä syventävien opintojen opintojaksoja. Myös jatko-opiskelijat voivat suorittaa kognitiotieteen opintojaksoja.

Kognitiotiede sopii erityisen hyvin sivuaineeksi psykologian, filosofian, tietojenkäsittelytieteen, kielitieteen, neurotieteen ja antropologian opiskelijoille.

Tarkempaa tietoa kognitiotieteen opintojaksoista ja opintokokonaisuuksista löydät WebOodista ja kognitiotieteen opetussivulta.

JOO-opinnot ja erilliset opinto-oikeudet

Muissa suomalaisissa korkeakouluissa tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat hakea joustava opinto-oikeus -sopimuksen (JOO) perusteella suoritusoikeutta kognitiotieteen opintokokonaisuuksiin tai yksittäisiin opintojaksoihin. Ks. lisätietoa ja hakuohjeet JOOpas-portaalista.

Humanistinen tiedekunta myöntää perustellusta hakemuksesta myös erillisiä opinto-oikeuksia sellaisille oppijoille, jotka eivät opiskele Helsingin yliopistossa tai JOO-sopimuksen piirissä olevassa muussa suomalaisessa korkeakoulussa.

Nykykielten laitos

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

Yliopistoyhteistyö