Opiskelu Opiskelijat Yhteystiedot

Kognitiotieteen koulutus
PL 9
00014 Helsingin yliopisto

Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK, 180 op)

Kognitiotieteeseen ei ole opiskelijavalintaa keväällä 2016.

Helsingin yliopisto uudistaa hakukohteitaan ja Ison Pyörän mukaiset alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavat koulutukset aloittavat 1.8.2017.

Neuvottelut kognitiotieteen sijoittumisesta uusiin koulutusohjelmiin ovat kesken.

Nykykielten laitos

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

Yliopistoyhteistyö