Opiskelu Opiskelijat Yhteystiedot

Kognitiotieteen koulutus
PL 9
00014 Helsingin yliopisto

Tieteelliset jatko-opinnot kognitiotieteessä

Helsingin yliopistossa voi kognitiotiede pääaineenaan suorittaa tieteellisiä jatko-opintoja ja väitellä filosofian tohtoriksi.

Filosofian tohtorin tutkintoon kuuluu 40-60 opintopistettä sisältöopintoja, 20 opintopistettä yleisiä opintoja sekä väitöskirja.

Lähialojen ja metoditieteiden (psykologia, neurotiede, kielitiede, tietojenkäsittelytiede, filosofia, tilastotiede, ...) jatko-opintokursseissa on usein tarjolla kognitiotieteen jatko-opiskelijoille sopivia kursseja. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös yliopistopedagogiikan opintoja.

Hakeminen

Opinto-oikeutta haetaan humanistiselta tiedekunnalta, ja opinto-oikeudet myöntää tiedekuntaneuvosto. Ajantasaiset hakuohjeet löydät tiedekunnan sivuilta. Hakijan tulee kuitenkin jo ennen opinto-oikeuden hakemista olla yhteydessä oppiaineeseen ja laatia alustava opintosuunnitelma. Väitöskirjan tutkimuskysymyksen tulee pääsääntöisesti olla sellainen, josta opiskelija voi laitoksella saada korkeatasoista ohjausta.

Jos perustutkinnon pääaineena ei ole ollut kognitiotiede, on silti mahdollista hakea jatkotutkinnon suoritusoikeutta kognitiotiede pääaineena jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • hakijalla on perustutkinto jollain kognitiotieteen lähialalla ja tutkintoon sisältyy perus- ja aineopinnot kognitiotieteessä, tai
  • hakijalla on perustutkinto jollain kognitiotieteen lähialalla ja lisäksi kognitiotieteen perus- ja aineopinnot suoritettuna tutkinnon ulkopuolella, tai
  • hakijalla on hakukelpoisuuden antava tutkinto jollain lähialalla, ja voidaan katsoa että hakija on aikaisemmissa opinnoissaan osoittanut kykenevänsä suoriutumaan henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelmansa mukaisista tieteellisistä jatko-opinnoista (esim. ulkomailla suoritettu tutkinto, käytettävyyskoulun opintokokonaisuus tms.).

Nykykielten laitos

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

Yliopistoyhteistyö