Jatkokoulutus Yhteystiedot

Kognitiotieteen koulutus
PL 9
00014 Helsingin yliopisto

Tieteelliset jatko-opinnot kognitiotieteessä

Helsingin yliopistossa voi suorittaa tieteellisiä jatko-opintoja kognitiotieteen alalta ja väitellä filosofian tohtoriksi. Lähialojen ja metoditieteiden (psykologia, neurotiede, kielitiede, tietojenkäsittelytiede, filosofia, tilastotiede jne.) jatko-opintokursseissa on usein tarjolla kognitiotieteen jatko-opiskelijoille sopivia kursseja. Opintoihin voidaan sisällyttää myös yliopistopedagogiikan opintoja.


Miten jatko-opiskelijaksi pääsee?
Opinto-oikeutta haetaan humanistiselta tiedekunnalta. Ajantasaiset hakuohjeet löydät tiedekunnan verkkosivuilta. Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen opinto-oikeuden hakemista yhteydessä kognitiotieteen opetushenkilökuntaan ja laatia alustava opintosuunnitelma.

Nykykielten laitos

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

Yliopistoyhteistyö