Koulustus Yhteystiedot

Kognitiotieteen koulutus
PL 9
00014 Helsingin yliopisto

Kognitiotiede - Helsingin yliopisto

Kognitiotiede on monitieteinen tieteenala, joka tutkii tietoilmiöitä kuten havaitsemista, oppimista, muistia, ajattelua, kieltä ja käsitteitä, sekä näiden syntymekanismeja. Yhteistä kognitiotieteen tutkimuskohteille on, että niitä voidaan tarkastella tiedon esittämisen ja informaationprosessoinnin näkökulmista.

Vaikka kognitiotieteessä pääpaino on usein aikuisen ihmisen kognition tutkimisella, myös kognitiivisen kehityksen, muiden eläinten kognitiivisten toimintojen ja keinotekoisten järjestelmien informaationprosessoinnin tutkiminen kuuluvat kognitiotieteen piiriin.

Helsingin yliopistossa kognitiotieteen opetus on vahvasti tutkimuspainotteista ja -lähtöistä.

Lisää...

Nykykielten laitos

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

Yliopistoyhteistyö