Koulutus Yhteystiedot

Kognitiotieteen koulutus
PL 9 (Siltavuorenpenger 1 B)
00014 Helsingin yliopisto

Vahtimestari
puh. (09) 191 29685
GSM 050 465 4351
Kello 15.30 jälkeen:
GSM 050 465 4331

Sijainti

Neuvontaa:
cog-opintoasiat@helsinki.fi

Kognitiotiede - Helsingin yliopisto

Kognitiotiede on monitieteinen tieteenala, joka tutkii tietoilmiöitä kuten havaitsemista, oppimista, muistia, ajattelua, kieltä ja käsitteitä, sekä näiden syntymekanismeja. Yhteistä kognitiotieteen tutkimuskohteille on, että niitä voidaan tarkastella tiedon esittämisen ja informaationprosessoinnin näkökulmista.

Vaikka kognitiotieteessä pääpaino on usein aikuisen ihmisen kognition tutkimisella, myös kognitiivisen kehityksen, muiden eläinten kognitiivisten toimintojen ja keinotekoisten järjestelmien informaationprosessoinnin tutkiminen kuuluvat kognitiotieteen piiriin.

Helsingin yliopistossa kognitiotieteen opetus on vahvasti tutkimuspainotteista ja -lähtöistä.

Lisää...

Käyttäytymistieteiden laitos

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

Yliopistoyhteistyö

Opiskelijat