Kontaktuppgifter

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Ingång:
Forsthuset
A-flygel, 2 vån
Fabiansgatan 39

Studier

Studierna ger kunskaper i den klassiska arkeologins metoder, antikens historia, materiell kultur och konsthistoria. Den materiella kulturens och konsthistorians delområden granskas från den tidighistoriska tiden fram till början av medeltiden (från 1500-talet f.Kr. till 600-talet e.Kr.). I studierna granskas sådana politiska, ekonomiska och ideologiska faktorer som påverkat den materiella kulturens utveckling. Studeranden utvecklar även sina praktiska arkeologiska färdigheter: studierna omfattar fältarbetskurser och utgrävningspraktik i Finland och i mån av möjlighet även i Medelhavsområdet.

I klassisk arkeologi är det möjligt att avlägga grund- och ämnesstudier. Läroämnet kan vara huvudämne för HuK-examen. Klassisk arkeologi kan väljas som huvudämne för magisterexamen då biämnet är antingen Grekiska och grekisk litteratur eller Latin och romersk litteratur. Då är det möjligt att avlägga de fördjupande studierna på linjen för klassisk arkeologi.