Kontaktuppgifter

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Ingång:
Forsthuset
A-flygel, 2 vån
Fabiansgatan 39

Personal

Fiema, Zbigniew T., FD
Docent i klassisk arkeologi
tfn 02941 22170
Pietilä-Castrén, Leena, FD
Docent i klassisk arkeologi, univ. lekt. i klassisk arkeologi
tfn 02941 24209, mottagn. må 14.30-15.30