Opiskelijaksi Työelämään

Kreikan kieli ja kirjallisuus kuuluu klassillisen filologian oppiaineisiin maailman kulttuurien laitoksella.

Klassillinen filologia

klassillinen arkeologia
kreikan kieli ja kirjallisuus
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus
nykykreikan kieli ja kirjallisuus

Postiosoite:
Klassillinen filologia
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Metsätalo (Fabianinkatu 39)
A-siipi, 2. krs
Käynti 3. kerroksen kautta

Opiskelu

kuva

Opinto-oikeus
Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla tutkinto-opiskelijoilla on oikeus opiskella sivuaineena Antiikin kielten ja kulttuurien alaan lukeutuvia aineita, eli klassillista arkeologiaa, Kreikan kieltä ja kirjallisuutta, latinan kieltä ja Rooman kirjallisuutta sekä nykykreikan kieltä ja kirjallisuutta. Pääaineekseen Kreikan kielen ja kirjallisuuden tai latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden voi saada opiskelija, jolla on tutkinnon suoritusoikeus humanistisessa tiedekunnassa.

Kirjasto
Seminaarikirjasto sijaitsee Kaisa-talossa 6. kerroksessa.