Kontaktuppgifter

Språkcentrum:

Fabiansgatan 26 (undervisningsrum, studiebyrå, administration)
och Berggatan 5 (lärare)
PB 4
00014 Helsingfors universitet

Språkcentrums telefonkatalog

Helsingfors universitets e-postkatalog

Studiehandbok

Språkcentrums studiehandbok finns i Flamma
I Flamma hittar du förutom information om kursutbud och prov bl.a. information om hur språkstudier kan ersättas och tillgodoräknas, registrering av studieprestationer samt mottagningstider och uppgifter om Språkcentrums lärare. I WebOodi hittar du gruppspecifik information om kurser, provdatum och anmälan.

Nya studerande!
För att kunna anmäla sig och använda Flamma måste den studerande ha ett användarnamn utfärdat av universitetet. Anvisningar om hur du går till väga för att få ett användarnamn bifogas i fakultetens antagningsbrev.

JOO-studerande!
Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) på Webbtjänsten JOOPAS.