Kontaktuppgifter

Språkcentrum:

Fabiansgatan 26 (undervisningsrum, studiebyrå, administration)
och Berggatan 5 (lärare)
PB 4
00014 Helsingfors universitet

Språkcentrums telefonkatalog

Helsingfors universitets e-postkatalog

I ett nöskal

 • Åtta språkenheter
  Administrativa enheten
  Studieadministrationen
  Enheten Stöd för undervisning och inlärning
  Enheten Språktjänster
 • Grund-, fortsättnings- och specialkurser i 15 språk
 • Cirka 10 000 studerande per år
 • Studieprestationer motsvarande 35 000 studiepoäng per år
 • Personal (exklusive Språktjänsternas personal men inklusive bisysslande timlärare): cirka 100 varav ca 60 lärare som undervisar som huvudsyssla Övrig personal 11
 • Totalbudget ca 8,5 milj. euro
 • Grundades år 1977 med uppgift att anordna all språkundervisning som ingår i examina vid Helsingfors universitets olika fakulteter