Kontaktuppgifter

Språkcentrum:

Fabiansgatan 26 (undervisningsrum, studiebyrå, administration)
och Berggatan 5 (lärare)
PB 4
00014 Helsingfors universitet

Språkcentrums telefonkatalog

Helsingfors universitets e-postkatalog

Kvalitet och utvärdering

Helsingfors universitet definierar kvalitet som ändamålsenlig verksamhet och högklassiga resultat.

Språkcentrets kvalitetssäkring baserar på kvalitetskultur i vilken kvalitet och kvalitetsarbete betraktas som en del av all verksamhet och som något som främjar utvecklingen av det egna arbetet. Målet är en kvalitet som skapas och upprätthålls gemensamt och som bygger på institutionens målprogram (på intranätet) och på Helsingfors universitets kvalitetspolicy.

Verksamhetshandboken

Språkcentrets verksamhetshandbok (på intranätet) bygger på Helsingfors universitets verksamhetshandbok (på intranätet).

Utvärdering

Språkcentret deltar i de utvärderingar och auditeringar (kvalitetsrevisioner) som ordnas av Helsingfors universitet.

Språkcentret har deltagit i följande utvärderingar:

Opetuksen laadun tuloksellisuusarviointi 2010 (Kvalitet i lärning vid Helsingfors universitet)

Helsingin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi 2007 (Auditering av Helsingfors universitets kvalitetssystem)

Kansainvälinen koulutuksen arviointi 2007-08 (Kvalitet i utbildning och examina vid Helsingfors universitet)

Koulutuksen ja tutkintojen laatu Helsingin yliopistossa 2002 (Kvalitet i utbildning och examina vid Helsingfors universitet) och

Benchmarking korkeakoulujen kieltenopetuksen kehittämisessä 2001 (”Utveckling av högskolornas språkundervisning genom benchmarking-metoden”)

Inom ramen för LAAKEA-projektet 2007–2009, som finansierades av undervisningsministeriet, utarbetades en gemensam kvalitetssäkrings- och utvärderingspraxis för finländska språkcentra.

Kvalitetsutmärkelser


Vuoden kaksikielisyysteko 2016: Lis Auvinen, lektor i svenska
Jakov Grot priset 2015
Finsk-ryska föreningen vid Helsingfors universitet: Jakov Grot priset 2015 till Marjatta Alestalo, Eija Hämäläinen ja Heidi Mäkäläinen, lärare i ryska vid Språkcentret.

Årets forskare 2014
Forskarförbundet: Årets forskare 2014, Kimmo Svinhufvud, universitetslärare i modersmål vid Språkcentret.

Medlem i Helsingfors Universitets Lärarakademi 2014
Tuula Lehtonen, Universitetslektor i engelska.

Vuoden esimies 2013 (Årets föreståndare vid Helsingfors universitet)
Personalföreningen vid Helsingfors universitet HYHY: Språkcentrets Direktör Ulla-Kristiina Tuomi

Två grundande medlemmar i Helsingfors Universitets Lärarakademi 2013
Leena Karlsson, universitetslektor in engelska och Kimmo Svinhufvud, universitetslärare in modersmål (finska).

Arbetarskyddspriset för år 2012
I prismotiveringen uppmärksammades enhetens mångsidiga och systematiska arbete för att främja arbetshälsan. Språkcentrums nominering betonade introduktionen av nya anställda, chefsarbetet, den interna utbildningen och en gemenskapsinriktad målprogramsprocess. Valet påverkades speciellt av satsningen på introduktionen, som är en av de viktigaste faktorerna med tanke på arbetarskyddet och arbetshälsan som helhet.

Maikki Friberg -tasa-arvopalkinto 2011 (Helsingfors universitets pris för främjandet av jämnställdhet och likabehandling)

Spetsenhet för kvalitet av lärning 2010-1012 vid Helsingfors universitet (Kvalitet i lärning vid Helsingfors universitet)

Helsingfors universitets pris för undervisningsteknologi, hedersomnämnande 2007:
Kaleidoskooppi-/Kaleidoscope -webbsidorna (genomförda i samarbete med Konstindustriella högskolan). När studeranden planerar sina språkstudier kan han eller hon använda sig av dessa webbsidor för att fundera över sitt eget sätt att lära sig språk och vilket sätt som passar just honom eller henne bäst.

Vuoden esimies 2005 (Årets föreståndare vid Helsingfors universitet)
Personalföreningen vid Helsingfors universitet HYHY: Språkcentrum, Språktjänsternas Direktör Seija Korhonen

Helsingfors universitets uppmuntringspris för kvalificerad verksamhet 2002:
Priset motiverades bl.a. med Språkcentrets internationella samarbete och satsningen på att utveckla personalens pedagogiska färdigheter.

Helsingfors universitets pris för undervisningsteknologi 1997:
Språknät - webbsidorna för självstudier i svenska (genomförda i samarbete med Tammerfors universitets språkcenter, Åbo universitets språkcenter och institutionen för språk och kommunikation vid Helsingfors handelshögskola).

Tilläggsupplysningar om Språkcentrets kvalitetsarbete fås av kvalitetsansvarig Sinikka Karjalainen, e-post sinikka.karjalainen(a)helsinki.fi, tel. 02941 22688.