Kontaktuppgifter

Språkcentrum:

Fabiansgatan 26 (undervisningsrum, studiebyrå, administration)
och Berggatan 5 (lärare)
PB 4
00014 Helsingfors universitet

 

Studentservicen vid språkcentrum:

Öppettider:

TISDAG - ONSDAG 12 - 14

Undantag i öppettider:

TIS 13.2.2018 kl. 10–12

kielikeskus-neuvonta (at) helsinki.fi

Studiebyrån är stängd
22.6.-31.7.2017


 

Språkcentrums telefonkatalog

Helsingfors universitets e-postkatalog

Språktjänster Samarbetsorgan
  • FINELC
  • CercleS
  • ECML
  • Språkalliansen

Välkommen!

Tehostekuva

Finlands största språkutbildare erbjuder mångsidig undervisning

Språkcentrum vid Helsingfors universitet är Finlands största språkutbildare. Språkcentrum ansvarar för de obligatoriska språkstudierna i främmande språk och det andra inhemska språket som ingår i examina och anordnar undervisning på universitetets alla fyra campusområden. Dessutom anordnar Språkcentrum varje år nybörjar-, fortsättnings- och specialkurser för studerande i ca femton språk.

Språkcentrum bedriver samarbete med ämnesinstitutionerna vid Helsingfors universitet och med akademiska språkcentra såväl i Finland som i övriga Europa. Paraplyorganisationen för de europeiska språkcentra, CercleS, är ett viktigt samarbetsorgan.

Forskning som bedrivs vid Språkcentrum inriktar sig främst på språkundervisning och inlärning, och undervisningen vid institutionen utarbetas på basis av denna forskning.

Enheten Språktjänster vid Språkcentrum ansvarar för språkutbildning för universitetspersonalen, översättnings- och språkgranskningstjänster och ordnar finskakurser för utlänningar som är öppna för alla.