Kielten tutkintovaatimukset

Yhteystiedot

Kielikeskus:

Fabianinkatu 26 (opetustilat, opintotoimisto, hallinto)
ja Vuorikatu 5 (opettajat)
PL 4
00014 Helsingin yliopisto


 

Kielikeskuksen puhelinluettelo

Yliopiston sähköpostiosoitehaku

 

Tutkinnon kielitaitovaatimukset 1.8.2005 -

 

Tutkintoon vaadittavat kieliopinnot

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon (asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004) sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa

1. suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2. vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Kieliopintoihin sisältyy myös äidinkielen viestintäopintoja: äidinkielen opinnoista vastaa tiedekunta tai Kielikeskus yhdessä tiedekunnan kanssa.

Tiedot eri tiedekuntien tutkintoihin vaadittavista kieliopinnoista löytyvät taulukosta. Oman tiedekuntasi täsmennykset kielitaitovaatimuksista ja tutkintoon sisällytettävistä kieliopinnoista löydät tiedekuntasi opinto-oppaasta.

Kieliopinnot suoritetaan pääsääntöisesti alemmassa korkeakoulututkinnossa (kandidaatti). Opiskelijalla on mahdollisuus sijoittaa kieliopintoja myös tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tutkintovaatimusten mukainen kielten opetus järjestetään tiedekunnittain ja osin koulutusalakohtaisesti. Jo opiskelun alkuvaiheessa kannattaa suunnitella kieliopintojen ajoittaminen, jotta puuttuva kielisuoritus ei viivästyttäisi valmistumista muiden opintojen ollessa jo loppusuoralla. Kokonaan uuden kielen opiskelu on hyvä aloittaa heti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, jotta kieliopinnoissaan ehtii riittävälle tasolle.