Universitets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Språktjänster
 
Språktjänster
Språktjänster
Språkutbildning:
Översättning och språkgranskning:
Kontaktuppgifter:
Kansli:
Kansliet är öppet
mån kl. 12–16 och tors kl. 10–14

tfn 02941 23234
fax 02941 23233

Besöksadress:
Berggatan 5 A (3 vån.)

Postadress:
Språktjänster
Språkcentret
PB 4
00014 Helsingfors universitet
Finska för utlänningar

Språktjänsters öppna kurser i finska ordnas året runt. På kursen läser deltagarna finska i internationella grupper under ledning av yrkeskunniga lärare. Du kan välja en snabbt framskridande intensivkurs eller en kurs där du studerar i lugnare takt. I kurserna ingår förutom undervisningen en hel del självständigt arbete.
» Läs mera

Språktjänster för anställda vid Helsingfors universitet

Enheten Språktjänster stöder universitetet i dess roll som tvåspråkig, internationell och mångkulturell aktör. Vi ansvarar för den interna språkutbildningen för anställda och den interna språkgransknings- och översättningstjänsten vid universitetet, och genomför projekt och tar emot utvecklingsuppdrag som gäller språk- och kommunikationsstudierna och andra språktjänster vid universitetet.

Aktuellt: