Yhteystiedot

Kielikeskus:

Fabianinkatu 26 (opetustilat, opintotoimisto, hallinto)
ja Vuorikatu 5 (opettajat)
PL 4
00014 Helsingin yliopisto
 

Kielikeskuksen puhelinluettelo

Yliopiston sähköpostiosoitehaku

Laatu ja arviointi

Helsingin yliopiston määritelmän mukaan laatu tarkoittaa toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tulosten korkeatasoisuutta.

Kielikeskuksen laadunhallinta lähtee laatukulttuurista. Siinä laatu ja laatutyö mielletään osaksi kaikkea toimintaa, ja ne palvelevat oman työn kehittämistä. Tavoitteena on yhteisvoimin luotu ja ylläpidetty laatu, joka pohjaa laitoksen toimeenpanosuunnitelmaan (intranet Flammassa) ja Helsingin yliopiston laatupolitiikkaan.

Toimintakäsikirja

Kielikeskuksen toimintakäsikirja on intranet Flammassa. Se perustuu Helsingin yliopiston toimintakäsikirjaan ja laitoksen vakiintuneisiin laadunvarmistuskäytäntöihin.

Arviointi

Kielikeskus osallistuu Helsingin yliopiston järjestämiin arviointeihin ja auditointeihin.

Kielikeskus on osallistunut seuraaviin arviointeihin:

Helsingin yliopiston auditointi 2015

Helsingin yliopiston laatujärjestelmän auditointi 2014-2015

Opetuksen laadun tuloksellisuusarviointi 2010 (opetuksen laatuyksiköt Helsingin yliopistossa 2010-2012)
Helsingin yliopiston koulutuksen kansainvälinen arviointi 2007-2008
Helsingin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi 2007
Koulutuksen ja tutkintojen laatu Helsingin yliopistossa 2002
Benchmarking korkeakoulujen kieltenopetuksen kehittämisessä 2001

Suomen kielikeskusten yhteisiä laadunvarmistus- ja arviointikäytäntöjä kehitettiin Opetusministeriön rahoittamassa LAAKEA-hankkeessa 2007-2009.

Laatupalkinnot


Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Vuoden kaksikielisyysteoko 2016 -palkinto Kielikeskuksen ruotsin yliopistonlehtori Lis Auvinen.

Helsingin yliopiston Venäjä-seuran Jakov Grot -entusiastipalkinto 2015 Kielikeskuksen venäjän opettajat Marjatta Alestalo, Eija Hämäläinen ja Heidi Mäkäläinen.

Jäsen Opettajien akatemiaan 2014 Englannin yliopistonlehtori Tuula Lehtonen.

Vuoden tieteentekijä 2014 / Tieteentekijöiden liitto: Kielikeskuksen äidinkielen yliopisto-opettaja Kimmo Svinhufvud.

Vuoden esimies 2013
Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry valitsi vuoden 2013 esimieheksi Kielikeskuksen johtaja Ulla-Kristiina Tuomen. Valintaa perusteltiin näin: "Johtaja Ulla-Kristiina Tuomi on onnistunut erinomaisesti haasteellisessa tehtävässään yhdistää suuren laitoksen monet eri yksiköt ja monia eri tehtäviä ja kansallisuuksia edustava henkilöstö yhteisöllisesti ja aktiivisesti laitoksen toimintaa kehittäväksi työyhteisöksi. Hän haluaa olla läsnä henkilöstön arjessa ja keskittyä kokonaisvaltaisesti työyhteisön johtamiseen. Työyhteisön hyvinvointi on hänelle äärimmäisen tärkeä asia ja se näkyy mm. työhyvinvointikyselyjen erinomaisissa tuloksissa."

Opettajien akatemian kaksi perustajajäsenyyttä 2013.
Englannin yliopistonlehtori Leena Karlsson ja äidinkielen yliopisto-opettaja Kimmo Svinhufvud.

Työsuojelupalkinto 2012
Palkintoperusteluissa huomiota kiinnitettiin työyhteisön monipuoliseen ja systemaattiseen toimintaan työhyvinvoinnin edistämisessä. Kielikeskuksen hakemuksessa painotettiin perehdyttämistä, esimiestyötä, sisäistä koulutusta ja yhteisöllistä tavoiteohjelmaprosessia. Valintaan vaikutti eritoten perehdyttämiseen panostaminen, joka oli yksi tärkeimmistä lähtökohdista työntekijöiden työsuojelullisissa näkökulmissa ja kokonaisvaltaisessa työhyvinvoinnissa.

Maikki Friberg -tasa-arvopalkinto 2011
Helsingin yliopiston Maikki Friberg –tasa-arvopalkinto annettiin Kielikeskuksen tasa-arvoista oppimista edistävälle toiminnalle ja erityisesti sen Erilaiset oppijat -työryhmälle (ERI). Palkinto jaetaan vuosittain ansiokkaasta toiminnasta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin yliopistossa.

Helsingin yliopiston opetuksen laatuyksikkö 2010-2012
Kielikeskus on yksi kauden 2010-2012 kolmesta opetuksen laatuyksiköstä. Opetuksen laadun tuloksellisuusarvioinnissa arvioitiin opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin sekä jatko-opintojen keskeisiä osa-alueita. Arviointikriteereinä käytettiin Helsingin yliopiston opetuksen laadun arviointimatriisiin koottuja kriteereitä, jotka ovat sidoksissa yliopiston strategiaan.

Kunniamaininta Helsingin yliopiston opetusteknologiakilpailussa 2009
Kielijelppi - Kielipalveluiden tekemä yliopistolaisten kieli- ja viestintäopas verkossa.

Kunniamaininta Helsingin yliopiston opetusteknologiakilpailussa 2007
Kaleidoskooppi-/Kaleidoscope -sivusto (toteutettu yhdessä Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopistoyksikön kanssa). Kaleidoskoopin avulla opiskelija voi kieliopintoja suunnitellessaan pohtia, millainen on kielenoppijana ja miten oppii kieliä parhaiten.

Vuoden esimies 2005
Helsingin yliopiston henkilöstöyhdistys HYHY ry valitsi vuoden 2005 esimieheksi Kielipalvelujen johtaja Seija Korhosen.

Helsingin yliopiston laadukkaan toiminnan kannustuspalkinto 2002
Palkinnon saamisen perusteina olivat mm. kansainvälinen yhteistyö ja panostus henkilökunnan pedagogisten valmiuksien kehittämiseen.

Helsingin yliopiston opetusteknologiapalkinto 1997
Språknät - ruotsin opiskelusivusto (toteutettu yhdessä Tampereen yliopiston kielikeskuksen, Turun yliopiston kielikeskuksen ja Helsingin kauppakorkeakoulun kielten ja viestinnän laitoksen kanssa).

 

Lisätietoja Kielikeskuksen laatutyöstä: Kehittämispäällikkö Sinikka Karjalainen (sinikka.karjalainen(a)helsinki.fi, puh. 02941 22688)