Publications 2013

Altschuler, J., Dervin, F., Laine, K., Tenhunen, T., & Punkkinen, S. (2013). Escalier 3: ranskaa lukioon ja aikuisille. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Amendolara, S., Bradley, F. J., & Martin, J. D. (2013). English-language exemption testing at the University of Helsinki Language Centre – current practices and future directions. In M. Matilainen, R. Siddall, & J. Vaattovaara (Eds.), Muuttuva Kielikeskus - Språkcentrum i förändring - Language Centre in change. (Sivut 165-182). (Language Centre Publications). Helsinki: The University of Helsinki Language Centre.

Briody, M. (2013). Céadturas Eoin Mhic Néill ar na Déisibh: Téacs agus comhthéacs. An linn bhuí : Irish ghaeltacht na nDéise, 2013/17, 215-248.

Briody, M. (2013). The Gaelic Story-Teller and Séamus Ó Duilearga's Views on the Role and Antiquity of Airnéan. Béascna, 2013/8, 1-33.

Evesti, L., Kattainen, S. K., & Vaattovaara, J. (2013). Enhancing professionalism through collaboration between teachers and administrators in University Pedagogy courses. Language Learning in Higher Education, 2013(3-1), 191-206.

Härmänmaa, M. (2013). Book review: "British Aestheticism and Ancient Greece: Hellenism, Reception, Gods in Exile. By Silvio Evangelista". The European Legacy, 18(1), 100-101.

Härmänmaa, M. (2013). Book review: "Joshua Arthurs. Excavating Modernity. The Roman Past in Fascist Italy. Ithaca: Cornell University Press, 2012. Pp. 216.". Annali d'Italianistica, 31, 563-565.

Härmänmaa, M. (2013). Book review: "Women in Twentieth-Century Italy. By Perry Wilson”. The European Legacy, 18(3), 383-384.

Härmänmaa, M. (2013). Celebrating Decadence: The Image of Abruzzo in D'Annunzio's Trionfo della morte. The European Legacy, 18(6), 698-714.

Härmänmaa, M. (2013). The dark side of Futurism: Marinetti and technological war. In E. Adamowicz, & S. Storchi (Eds.), Back to the Futurists. (pp 255-271). Manchester University Press.

Karjalainen, S., Vaattovaara, J., Hako-oja, M., & Taskinen, K. (2013). New developments in self-access language learning. In M. Matilainen, R. Siddall, & J. Vaattovaara (Eds.), Muuttuva Kielikeskus Språkcentrum i förändring Language Centre in change. (pp. 131-147). (Language Centre Publications). Helsinki: University of Helsinki Language Centre.

Karlsson, L. (2013). Lost and found - storytelling in language counseling. Chinese Journal of Applied Linguistics , 36(1), 107-124.

Karlsson, L., Ludwig C., & Nicoll H. (2013). On the road: searching, struggling, and sharing narratives in autonomy. In A. Barfield, & N. Delgado (Eds.), Autonomy in Language Learning: Stories of Practice. Canterbury, England: IATEFL LASIG.

Karlsson, L., Nicolaides C., & Voller P. (2013). From here to autonomy - some long and winding roads. In A. Barfield, & N. Delgado (Eds.), Autonomy in Language Learning: Stories of Practice. Canterbury, England: IATEFL LASIG.

Kattainen, S. K., & Vänskä, H. (2013). Opas, tulkki vai tiedottaja? Opiskelijoiden ohjauksen monet tehtävät Kielikeskuksessa. In M. Matilainen, J. Vaattovaara, & R. Siddall (Eds.), Muuttuva Kielikeskus Språkcentrum i förändring Language Centre in change. (pp. 49-70). Helsinki.

Kjisik, F., Breidbach, S., & Nix, M. (2013). Out of the midst of stories: Narrative representations and reconstructions of meanings for autonomy. In A. Barfield, & N. Delgado (Eds.), Autonomy in Language Learning: Stories of Practice. Barfield, A. & Delgado, N. (Eds.). Canterbury, England: IATEFL LASIG. (pp. 160-172). [15] Canterbury, UK: IATEFL.

Korhonen, S. (2013). Oppijoiden suomi. Sutina, 2013(3), 24-27.

Korhonen, S. (2013). Oppijoiden suomi: Koulutettujen aikuisten käsitykset ja kompetenssit. Virittäjä, 2013(1).

Lehtonen, T., Pitkänen, K. K., & Siddall, R. (2013). The linguistic landscape of international students in English-medium Master's programmes at the University of Helsinki: Student perceptions on the use of English and plurilingualism. Language Learning in Higher Education, 2(2), 427-440.

Matilainen, M., Siddall, R., & Vaattovaara, J. (Eds.) (2013). Muuttuva Kielikeskus - Språkcentrum i förändring - Language Centre in change. (Language Centre Publications). Helsinki.

Mononen, K., & Pöyhönen, S. (2013). Inkeriläisten sukupolvet ja kielenkäytön muutokset – kielenkäyttäjien näkökulma attritioon.In K. Granqvist, & P. Rainò (Eds.), Rapautuva kieli. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Niedling, C., & Rose, S. (2013). Social Media and Language Learning - Echoes from a Joint Teaching Project between the University Language Centres of Vaasa and Helsinki. In M. Matilainen, R. Siddall, & J. Vaattovaara (Eds.), Muuttuva Kielikeskus - Språkcentrum i förändring - Language Centre in change. (pp. 203-215). (Language Centre Publications). Helsinki: University of Helsinki Language Centre.

Pitkänen, K. K., Lehtonen, T., & Siddall, R. (2013). The changing role of English language teaching in Helsinki University Language Centre. In M. Matilainen, R. Siddall, & J. Vaattovaara (Eds.), Muuttuva Kielikeskus - Språkcentrum i förändring - Language Centre in change. (pp. 33-48). (Language Centre Publications). Helsinki: University of Helsinki Language Centre.

Päivärinne, S., Heinzmann, S., Udd, T., & Gehring, S. S. (2013). Suomen mestari 3: Suomen kielen oppikirja aikuisille. [Finn Lectura].

Sainio, S. (2013). Der postmoderne Erzähler in Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt. In M. Skog-Södersved, & L. Voßschmidt (Eds.), Transfer von Perspektiven in Literatur und Bildungssystem. Berlin: Saxa Verlag.

Strellman, U., & Vaattovaara, J. (Eds.) (2013). Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki: Gaudeamus.

Svinhufvud, K. (2013). Opinnäytteen kirjoittaminen vuorovaikutuksena: keskustelunanalyyttinen tutkimus graduseminaarien ja gradunohjaustapaamisten vuorovaikutuksesta. Helsinki.

Svinhufvud, K. (2013). Opinnäytteen kirjoittaminen vuorovaikutuksena: keskustelunanalyyttinen tutkimus graduseminaarien ja gradunohjaustapaamisten vuorovaikutuksesta (lektio). Virittäjä, 117(4).

Svinhufvud, K. (2013). Verkkoon kirjoittaminen. In J. Vaattovaara, & U. Strellman (Eds.), Tieteen yleistajuistaminen. Gaudeamus.

Svinhufvud, K., & Vehviläinen, S. (2013). Papers, documents, and the opening of an academic supervision encounter. Text & Talk, 33(1), 139-166.

Toom, A-M. H., Vaattovaara, J., Myyry, L., & Helsingin yliopiston Pedagogiset yliopistonlehtorit (Eds.) (2013). Pedagogiset yliopistonlehtorit - Verkosto Helsingin yliopiston opetuksen kehittämisen voimavarana.(Helsingin yliopiston hallinnon julkaisut; 84).

Tuomi, U-K., Laulajainen, T., & Karjalainen, S. (2013). Muuttuva kielikeskus - muuttuva esimiestyö. In M. Matilainen, R. Siddall, & J. Vaattovaara (Eds.), Muuttuva Kielikeskus. (pp. 15-32). (Language Centre Publications). Helsinki: University of Helsinki Language Centre.

Vaattovaara, J. (2013). "Helsinkiläisen ässän" mysteeri. Kielikello, 2013(2), 8.

Vaattovaara, J. (2013). "Helsinkiläisen ässän mysteeri". Tiedelyhyet. (reprint/uusintajulkaisu Kielikellon artikkelista). Iso Numero, 2/2013, 56.

Vaattovaara, J. (2013). On the dynamics of non-linguists' dialect perceptions - the perceived spatiality of /s/ variation in Finnish. In Monika Reif & Justyna A. Robinson & Martin Pütz (Eds.), Variation in Language and Language Use: Linguistic, Socio-Cultural and Cognitive Perspectives. Duisburg Papers on Research in Language and Culture. Peter Lang, pp. 134–163.

Vaattovaara, J. (2013). Tutkijan identiteetit. In U. Strellman, & J. Vaattovaara (Eds.), Tieteen yleistajuistaminen. (pp. 23-31). Gaudeamus.

Vaattovaara, J. (2013). Yleistajuinen kirjoittaminen: Kirja-arviot. In U. Strellman, & J. Vaattovaara (Eds.), Tieteen yleistajuistaminen. (pp. 138-148). Gaudeamus.

Vaattovaara, J. (2013). Yleistajuistaminen osana tieteentekoa.In U. Strellman, & J. Vaattovaara (Eds.), Tieteen yleistajuistaminen. (pp. 32-41). Gaudeamus.

Vaattovaara, J., Laulajainen, T., Wallinheimo, K., & Ådjers, E. (2013). Hallinnon ja opettajien yhteistyöstä laatua kielikeskustyöhön. In M. Matilainen, R. Siddall, & J. Vaattovaara (Eds.), Muuttuva Kielikeskus - Språkcentrum i förändring - Language Centre in change. (pp. 71-92). (Language Centre Publications). Helsinki: University of Helsinki Language Centre.

Vaattovaara, J., & Vuolteenaho, J. (2013). Kielen tilallisuudesta ja tilan kielellisyydestä kattavasti teoriaa ja metodiikkaa. (Arvioitu teos: Auer & Schmidt (2010), Language and Space, Theories & methods (vol 1).Virittäjä, 2013(2), 303-309.

Wallinheimo, K., Karlsson, L., & Chavez Turro, J. (2013). Moodle Chat in the Language Centre Context - three pedagogical applications. In M. Matilainen, R. Siddal, & J. Vaattovaara (Eds.), Muuttuva Kielikeskus - Språkcentrum i förändring - Language Centre in change. (pp. 183-202). (Language Centre Publications). Helsinki: University of Helsinki Language Centre.

The above information has been taken from the University research database TUHAT.

 Language Centre publications