Yhteystiedot

Kielikeskus:

Fabianinkatu 26 (opetustilat, opintotoimisto, hallinto)
ja Vuorikatu 5 (opettajat)
PL 4
00014 Helsingin yliopisto
 

Kielikeskuksen puhelinluettelo

Yliopiston sähköpostiosoitehakuKielikeskuksen opettajia palkittiin palvelusvuosimerkeillä

Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola jakoi tiedeyhteisön palvelusvuosimerkin 59 Helsingin yliopiston työntekijälle maanantaina 1.2.2016. Merkillä kiitettiin yliopistolaisia, jotka ovat tehneet pitkän työuran tieteen hyväksi.!

Palvelusvuosimerkin saajien joukossa on kaksi Kielikeskuksen opettajaa: Tom Toepfer ja Mícheál Briody.!

Kultainen tiedeyhteisön palvelusvuosimerkki voidaan myöntää vähintään 30 vuotta tiedeyhteisön palveluksessa olleelle työntekijälle. Merkin ja siihen kuuluvan kunniakirjan myöntää työnantajan hakemuksesta Tieteellisten Seurain Valtuuskunta.!

Kielikeskus onnittelee ansioituneita kollegoja!

Helsingin yliopiston Vuoden Esimies 2013 on johtaja Ulla-Kristiina Tuomi Helsingin yliopiston Kielikeskuksesta

Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry on jo 15 vuoden ajan valinnut Helsingin yliopiston Vuoden Esimiehen. Kampanjan suojelijana toimii yliopiston kansleri. Kriteerit vuoden esimiehen valinnalle ovat ajankohtaisia, tärkeänä näkökulmana on henkilöstön hyvinvointiin liittyvät osatekijät.

Johtaja Ulla-Kristiina Tuomi on onnistunut erinomaisesti haasteellisessa tehtävässään yhdistää suuren laitoksen monet eri yksiköt ja monia eri tehtäviä ja kansallisuuksia edustava henkilöstö yhteisöllisesti ja aktiivisesti laitoksen toimintaa kehittäväksi työyhteisöksi. Hän haluaa olla läsnä henkilöstön arjessa ja keskittyä kokonaisvaltaisesti työyhteisön johtamiseen. Työyhteisön hyvinvointi on hänelle äärimmäisen tärkeä asia ja se näkyy mm. työhyvinvointikyselyjen erinomaisissa tuloksissa.

Ulla-Kristiina Tuomi kannustaa omalla esimerkillään keskustelukulttuuriin ja avoimeen vuorovaikutukseen. Hän hallitsee kulttuurien välisen kommunikaation ja saa myös kansainvälisen henkilöstön tuntemaan itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi. Hän ottaa huomioon henkilöstön yksilölliset tarpeet: mm. opinto- ja vuorotteluvapaat sekä etätyömahdollisuudet. Hän antaa rauhallisella tyylillään kiitosta ja puolustaa tarvittaessa ”omiaan”. Hänen toimintatapansa on ihmisiä arvostava. Rautainen ammattitaito johtajana, esimiehenä ja työtoverina sekä hyvät suhteet henkilökuntaan, yliopistoyhteisöön ja sidosryhmiin ovat luoneet työyhteisön, joka on myönteinen ja innostava.

Ulla-Kristiina Tuomi tukee ja kannustaa. Hän on esimerkillinen ja luotettava - johtaja, joka välittää, antaa aikaa ja palautetta. Hän ylläpitää toivoa ja kehittää itseään muistaen samalla olla myös itselleen ja työyhteisölleen armelias.

Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry. on perustettu vuonna 1919. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 2000. Yhdistys on Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliiton YHL:n jäsen, joka on toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon kuuluvan palkansaajajärjestö Pardian suurimpia liittoja.

Aiheeseen liittyvää:
Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry:n tiedote