PhD-Net

Tohtoriohjelma toimii aktiivisesti mukana eurooppalaisessa PhDNetissä, jonka toimintaa johtaa professori Ansgar Nünning Giessenin Justus Liebig -yliopistosta. Muita verkostossa mukana olevia yliopistoja ovat Lissabonin katolinen yliopisto, Bergamon yliopisto ja Tukholman yliopisto. PhDNettiin on valittu syksyllä 2008 Suomesta kaksi jatko-opiskelijaa Lieven Ameel (Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus) ja Hanna Mäkelä (Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede), jotka osallistuvat kaikkiin PhDNetin seminaareihin, joita järjestetään yksi kussakin yhteistyöyliopistossa per vuosi eli yhteensä neljä vuodessa. PhDNetin opiskelijoilla on kaksi ohjaajaa, yksi kotimaastaan ja yksi yhteistyöyliopistosta. PhDNetin opiskelijoiden koulutukseen kuuluu puolen vuoden oleskelu ulkomaalaisen ohjaajan yliopistossa. Tavoitteena on, että opiskelijat suorittaisivat kolmen vuoden aikana ns. kaksoistohtoritutkinnon eli väittelisivät kahdessa maassa.

Kirjallisuudentutkimuksen tohtoriohjelma on sitoutunut järjestämään vuosina 2009–10 kaksi PhDNetin toimintaan liittyvää tapaamista, joista toinen on jo aiemmin mainittu Genre and Interpretation -konferenssi, joka järjestettiin 10.–12.6.2009 Helsingin yliopistossa. Toinen Helsingissä järjestettävä PhDNetin tapaaminen on työseminaari 23.–25.6.2010.

 

Yhteyshenkilö paula.arvas(at)helsinki.fi — Verkkosivut lamppudesign.com