Ihmiset ∙ Möt oss

Tohtoriohjelmassa on vuonna 2012 kaksitoista tohtorikoulutettavaa ja neljä nk. ulkojäsentä, jotka saavat osallistua tohtoriohjelman toimintaan, mutta saavat perusrahoituksensa muualta.

Tohtoriohjelman johtoryhmä koostuu yhteistyöhankkeeseen osallistuvien kirjallisuusoppiaineiden professoreista tai muista laitoksen edustajaksi valituista henkilökunnan jäsenistä. Johtoryhmä paitsi päättää tohtoriohjelman toiminnasta, myös osallistuu aktiivisesti tohtorikoulutettavien ohjaamiseen.

erotin

Doktorsprogrammet har år 2012 tolv doktorand och fyra sk. externa studerande, som deltar i doktorsprogrammets verksamhet men får sin basfinansiering från annat håll.

Doktorsprogrammets ledningsgrupp består av professorer i de litteraturämnen som deltar i samarbetsprojektet eller av andra medlemmar av personalen som valts att representera institutionen. Ledningsgruppen beslutar över doktorsprogrammets verksamhet och deltar också aktivt i handledandet av de forskarstuderande.

 

Koulutettavamme vuonna 2012

ANTTI AHMALA

Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus

Eksistentiaalinen autenttisuus ja vieraantuneisuus Joel Lehtosen varhaistuotannossa

 

LIEVEN AMEEL

Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus

Moved by the City. Helsinki in Finnish Prose Fiction 1890-1940

 

LAURA KARTTUNEN

Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede

Hypothetical Speech, Events and Patterning in Literature

 

TINTTI KLAPURI

Turun yliopisto, yleinen kirjallisuutiede

Time and Modernity in Chekhov. Science, Society and Narration

 

JARKKO LAURI

Oulun yliopisto, kirjallisuus

 

HANNA MÄKELÄ

Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede

Narrated Selves and Others: A Study of Mimetic Desire in Five Contemporary British and American Novels

 

NETTA NAKARI

Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede

Exploring autobiographical self-reflection. The self, writing and passion in the work of Annie Ernaux and Marguerite Duras

 

JUHA RAIPOLA

Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus

Huomioita inhimillisestä ja ei-inhimillisestä - Liminaalisuus, posthumanismi ja Leena Krohnin Pereat mundus

 

TYTTI RANTANEN

Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede

Poetic Interference in French Literature and Cinema from the 1950s to the 1970s

 

SALLA RAUNIO

Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede

Runouden ja filosofian suhde Platonin dialogeissa

 

FREJA RUDELS

Åbo Akademi, Litteraturvetenskap

Ansiktena i marginalen. Berättandets makt i tre romaner av Per Olov Enquist

 

KASIMIR SANDBACKA

Oulun yliopisto, kirjallisuus

Serious laughter - the politics of postmodern irony in the 1990s literary works of Rosa Liksom

 

DANIELA SILÉN

Helsingin yliopisto, nordisk litteratur

Den tudelade teatermasken. Aspekter på den svenska rolldikten från Bellman till Runeberg

 

CECILIA THERMAN

Helsingin yliopisto, englantilainen filologia

Literary interpretation: Theory examined through empirical findings

 

Ulkojäsenet

JARI KÄKELÄ

Helsingin yliopisto, englantilainen filologia

The Cowboy Politics of an Enlightened Future: History, Expansionism, and Guardianship in Asimov's Science Fiction

 

MARIA LAAKSO

Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus

Huumori, nonsense ja kaksoisyleisö Kari Hotakaisen Lastenkirjassa, Ritvassa ja Satukirjassa

 

HANNA SAMOLA

Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus

Parodia ja satiiri Pirkko Lindbergin romaaneissa Byte, Candida ja Berenikes hår

 

Yhteyshenkilö paula.arvas(at)helsinki.fi — Verkkosivut lamppudesign.com