Aiemmat tutkijakoulutettavat

Aiemmin tutkijakoulun rahoitusta ovat saaneet seuraavat tohtorikoulutettavat ja tutkijatohtorit:

JUUSO AARNIO
Helsingin yliopisto, englantilainen filologia
Väitöskirja: Rhetoric and Representation – Exploring the Cultural Meaning of the Natural Sciences
in Contemporary Popular Science Writing and Literature, 2008.
juuso.aarnio(at)helsinki.fi

ULRIKA GUSTAFSSON
Åbo Akademi, litteraturvetenskap
Väitöskirja: Världsbild under sammanställning. Individ, ensamhet och gemenskap i Ulla-Lena Lundbergs författarskap, 2007.
ulgustaf(at)abo.fi

MARI HATAVARA
Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus
Väitöskirja: Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa. SKS 2007.
mari.hatavara(at)uta.fi

PÄIVI HEIKKILÄ-HALTTUNEN
Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus
Väitöskirja: Kuokkavieraasta oman talon haltijaksi. Suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden institutionalisoituminen ja kanonisoituminen vuosina 1940-1950- luvulla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 781. SKS 2000.
paivi.heikkila-halttunen(at)uta.fi

FREDRIK HERTZBERG
Åbo Akademi, litteraturvetenskap
Väitöskirja: Moving Materialities: On Poetic Materiality and Translation, with Special Reference to Gunnar Björling's Poetry. Åbo Akademi University Press 2002.
fredrik.hertzberg(at)sls.fi

SAIJA ISOMAA
Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus
Heräämisten poetiikkaa – Lajeja ja intertekstejä Arvid Järnefeltin romaaneissa Isänmaa, Maaemon lapsia ja Veneh'ojalaiset. SKS 2009.
saija.isomaa(at)helsinki.fi

SUSANNA ITÄKARE
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Väitöskirja: "Emme ole enkeleitä." Katolisten naissääntökuntalaisten sukupuolitetut representaatiot 1900-luvun loppupuolen romaaneissa, 2005.
susanna.itakare(at)helsinki.fi

MIKKO KALLIONSIVU
Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Väitöskirja: Saiturin kuolema: Kuoleman kulttuuripoetiikkaa angloamerikkalaisessa fiktiossa myöhäiskeskiajalta nykypäivään, 2013.

SARI KIVISTÖ
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Väitöskirja: Creating Anti-Eloquence: Epistolae obscurorum virorum and the Humanist Polemics on Style. Commentationes Humanarum Litterarum. Vol. 118. Societas Scientiarum Fennica 2002.
sari.kivisto(at)helsinki.fi

TERO KOISTINEN
Joensuun yliopisto, kirjallisuus
Väitöstutkimus käsittelee suomenkielisiä suomalaisen kirjallisuuden yleisesittelyjä.
tero.koistinen(at)joensuu.fi

KUISMA KORHONEN (tutkijatohtori)
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Sensualities: The Essay as Critical Poetry. Tutkimustyö koskien esseen suhdetta taiteeseen ja aistillisuuteen Mallarmén jälkeisessä eurooppalaisessa avant-gardessa.
kuisma.korhonen(at)helsinki.fi

TEPPO KULMALA
Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus
Väitöskirja: Minuus itseyden kiertoradalla. Herman Hessen proosatekstit ja C.G. Jungin psykoenergetiikka. Jyväskylä Studies in the Arts 77. Jyväskylän yliopisto 2001.

MARJUT KÄHKÖNEN
Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus
Väitöskirja: Ei kenenkään veli. Naiskirjailijuuden metaforat Helvi Hämäläisen lyriikassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 970. SKS 2004.
marjut.kahkonen(at)utu.fi

JOHANNA LAHIKAINEN
Jyväskylän yliopisto, naistutkimus
Väitöskirja: ”You look delicious”. Food, Eating and Hunger in Margaret Atwood´s Novels, 2007.
johlah(at)cc.jyu.fi

MARKKU LEHTIMÄKI
Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Väitöskirja: The Poetics of Norman Mailer´s Nonfiction: Self-Reflexivity, Literary Form, and the Rhetoric of Narrative. Tampere University Press, 2005.
markku.lehtimaki(at)uta.fi

KUKKU MELKAS
Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus
Väitöskirja: Historia, halu ja tiedon käärme Aino Kallaksen tuotannossa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1063. SKS 2006.
kukku.melkas(at)utu.fi

HANNA MERETOJA
Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Väitöskirja: The French Narrative Turn: From the Problematization of Narrative Subjectivity in Alain Robbe-Grillet’s Dans le labyrinthe to its Hermeneutic Rehabilitation in Michel Tournier’s Le Roi des Aulnes. 2010.
hanna.meretoja(at)utu.fi

JOUNI MIELONEN
Joensuun yliopisto, kirjallisuus
Skeptisen kansankuvauksen (Jotuni, Järvi, Kianto, Lassila, Lehtonen, Sillanpää) ja sen ihanteettoman kansakuvan legitimointiprosessi suomalaisessa kulttuurissa ja kirjallisessa elämässä vuosina 1900-1924.
jouni.mielonen(at)joensuu.fi

AINO MÄKIKALLI
Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Väitöskirja: From Eternity to Time. Conceptions of Time in Daniel Defoe's Novels. Peter Lang, 2007.
ainmak(at)utu.fi

SANNA NYQVIST
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Väitöskirja: Double-Edged Imitation: Theories and Practices of Pastiche in Literature. University of Helsinki, 2010
sanna.nyqvist(at)helsinki.fi

OUTI OJA
Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus
Väitöskirja: Narsismeja 1990-luvun suomenkielisessä metarunoudessa. 2009.
outoja(at)cc.jyu.fi

JUSSI OJAJÄRVI
Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus
Väitöskirja: Supermarketin valossa. Kapitalismi, subjekti ja minuus Mari Mörön romaanissa Kiltin yön lahjat ja Juha Seppälän novellissa "Supermarket". Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1079. SKS 2006.
jussi.ojajarvi(at)uta.fi

MERJA POLVINEN
Helsingin yliopisto, englantilainen filologia
Väitöskirja: Reading the Texture of Reality: Chaos Theory, Literature and the Humanist Perspective, 2008.
merja.polvinen(at)helsinki.fi

RIIKKA ROSSI
Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus
Väitöskirja: Le naturalisme finlandais. Une conception entropique du quotidien. SKS 2007
riikka.rossi(at)helsinki.fi

HANNA RUUTU
Helsingin yliopisto, Venäjän kieli ja kirjallisuus
Väitöskirja: Patterns of Transcendence: Classical Myth in Marina Tsvetaeva's Poetry of the 1920s. Slavica Helsingensia 30. Department of Slavonic and Baltic Languages and Literatures 2006.
hanna.ruutu(at)helsinki.fi

VELI-MATTI SAARINEN
Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Väitöskirja:The Daybreak and Nightfall of Literature. Friedrich Schlegel's Idea of Romantic Literature: Between Productive Fantasy and Reflection. Peter Lang 2007.
veli-matti.saarinen(at)kolumbus.fi

SARI SALIN
Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus
Väitöskirja: Hullua hurskaampi : ironinen kahdentuminen Jorma Korpelan romaaneissa. WSOY 2002.
sari.salin(at)helsinki.fi

JUHO-ANTTI TUHKANEN
Oulun yliopisto, kirjallisuus
Art, Interpretation, and the Philosophy of Criticism. Tutkimus käsittelee kirjallisuuden ja taiteen kritiikin teoriaa nykyajan anglo-amerikkalaisen taidefilosofian ja kirjallisuusteorian puitteissa.
jtuhkane(at)paju.oulu.fi

SANNA TUROMA
Helsingin yliopisto, Venäjän kieli ja kirjallisuus
Väitöskirja: ”Empire, Tourism, Nostalgia: Joseph Brodsky and Travel Writing”, 2008.
turoma(at)mappi.helsinki.fi

JYRKI VAINONEN
Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Jonathan Swiftin irlantilaiset pamfletit, erityisesti Vaatimaton ehdotus.
jyrki.vainonen(at)kvs.fi.

TUIRE VALKEAKARI
Helsingin yliopisto, englantilainen filologia
Väitöskirja: Sacred Words and Secular Visions in Recent African-American Novels. Tuire Valkeakari 2004.
tvalkeakari(at)hotmail.com

HARRI VEIVO (tutkijatohtori)
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Jälkimoderni kaupunki ranskalaisessa kirjallisuudessa
harri.veivo(at)helsinki.fi

TANJA VESALA-VARTTALA
Väitöskirja: Sympathy and Joyce's Dubliners. Ethical Probing of Reading, Narrative and Textuality. Tampere Studies in Literature and Textuality. Tampere University Press 1999.

JUSSI WILLMAN
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Johann Fischartin Geschichtklitterung-teoksen karnevalistisista ja satiirisista piirteistä
jussi.willman(at)helsinki.fi

Yhteyshenkilö paula.arvas(at)helsinki.fi — Verkkosivut lamppudesign.com