Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallinen tohtoriohjelma

 

Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallinen tohtoriohjelma on seitsemän Suomen yliopiston välinen yhteistyöhanke, johon osallistuu kaikkiaan neljätoista kirjallisuustieteessä jatkokoulutusta antavaa oppiainetta. Tohtoriohjelmaa johtaa professori Pirjo Lyytikäinen ja sen koordinaattorina toimii FT Paula Arvas, molemmat Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokselta.

erotin

Den nationella doktorsprogrammet i litteraturforskning är ett samarbetsprojekt mellan sju finländska universitet. Allt som allt deltar fjorton läroämnen som ger forskarutbildning i litteraturvetenskap. Doktorsprogrammet leds av professor Pirjo Lyytikäinen, och koordinator för skolan är FD Paula Arvas, båda från finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.


 

Yhteyshenkilö paula.arvas(at)helsinki.fi — Verkkosivut lamppudesign.com