Tutkimusdatapalvelut yliopistolaisille vakiintuvat

Kirjaston tutkimuksen palveluiden datatiimi kehittää ja tuottaa tutkimusaineistojen hallinta- ja tallennuspalveluita tiiviissä yhteistyössä yliopiston tutkimuksentoimialan ja tietotekniikkakeskuksen kanssa. Vuoden 2017 suurin yhteinen kehittämishanke oli infrastruktuurihanke MILDRED, joka tuotti muun muassa DataSupport-palvelukanavan (datasupport.helsinki.fi), josta tutkija voi etsiä HY:n tarjoamia datanhallinnan palveluita. Palvelukanavan kehitystyön ohessa MILDRED-hankkeessa selkeytettiin aineistonhallinnan suunnittelun ohjeistusta sekä tallennusinfrastruktuuria. Myös avattujen aineistojen näkyvyyttä parannettiin muun muassa ThinkOpen-sivustolla.

Aineistonhallinnan neuvonta- ja koulutuspalveluista sekä niiden kehittämisestä kirjaston datatiimi vastaa osana yliopiston Datatukea, joka kehittää toimintaansa muun muassa työpajoja ja koulutustilaisuuksia järjestämällä. Datatuen toiminta on verkostomaista. Kirjaston datatiimin ohella verkostoon kuuluu tietotekniikkakeskuksen ratkaisukonsultteja, tutkimuksentoimialan rahoitusneuvojia ja tutkimuksen lakipalveluiden edustajia. Verkostojensa vahvistamiseksi Datatuki kävi kertomassa toiminnastaan YPA:n eri yksiköissä. Datatuen markkinoinnin tueksi teimme myös Roll-up –mainoksen, jonka voi tarvittaessa ottaa mukaan eri tilaisuuksiin.

Datatuki vastaa tutkijoiden neuvontakysymyksiin datasupport@helsinki.fi -sähköpostilla, johon tulevia palvelutikettejä hallinnoi päävastuullisena kirjaston datatiimi. Vuonna 2017 tikettijärjestelmän teknisenä alustana toimi LibAnswers-järjestelmä ja vuoden 2018 alusta palvelu siirrettiin Efecte-järjestelmään. Datatuen sähköpostipalvelun kautta hoidetaan erityisesti Suomen Akatemian hakujen yhteydessä myös aineistonhallintasuunnitelmien (DMP) konsultointipalvelu. Vuonna 2017 datatuen neuvontapalvelussa käyttöönotettiin myös puhelinpalvelu, jonka kysyntä keskittyi lähinnä Suomen Akatemian syyskuun hakuun muutamaa yksittäistä puhelua lukuun ottamatta.

Neuvontapalvelun ohessa kirjaston datatiimi järjestää aineistonhallinnan suunnittelun koulutusta. Vuonna 2017 koulutusta annettiin erityisesti Suomen Akatemian hakujen yhteydessä tutkijoiden aineistonhallintasuunnitelmiin keskittyvissä DMPTuuli-työpajoissa. Syksyllä 2017 järjestimme yhteensä 22 työpajaa kaikilla kampuksilla. Näihin osallistui 149 tutkijaa. Keväällä 2017 työpajoja järjestettiin 13. Kirjaston datatiimin organisoimissa työpajoissa kuultiin myös tietotekniikkakeskuksen ratkaisukonsulttien esitykset Helsingin yliopiston tarjoamista tallennusratkaisuista. Vuonna 2017 DMPTuulia käytti 618 Helsingin yliopiston tutkijaa.

DMPTuuli-työpajojen ohella kirjaston datatiimi vastaa tohtorikouluille annettavasta aineistonhallintakoulutuksesta. Lisäksi järjestimme yhteistyössä tietotekniikkakeskuksen kanssadatan tallennukseen ja säilyttämiseen keskittyvän klinikka –tilaisuuden. Osana neuvonta- ja koulutuspalveluja kirjaston datatiimi ylläpitää Research Data Management -researchguide-sivustoa.

Vuonna 2017 kirjaston datatiimi esitteli palveluitaan kaikissa Helsingin yliopistossa järjestetyissä Suomen Akatemian neuvonta- ja esittelytilaisuuksissa (Get Ready- ja Ask and Apply -tilaisuudet). Näiden ohella kirjaston datatiimi osallistui sekä rahoittajakonsulttien järjestämiin GrantLab-työpajapilotteihin että yliopiston innovaatiopalveluiden järjestämiin Impact Clinic -työpajoihin. Vuoden 2017 kokemusten perusteella työpajatoimintaa laajennetaan jatkossa yliopiston kaikille kampuksille.

Datatuen palveluiden kysyntä kasvaa nopeasti. Vuonna 2017 vastaanotettiin 217 erilaista neuvontatapausta. Vuonna 2016 vastaavia tapauksia oli 84, eli kasvua siis noin 160%. Vastatakseen kasvavaan neuvonta- ja koulutuskysyntään ja erikoistuakseen eri tieteenalojen vaatimuksiin kirjaston datatiimi on jalkautunut kolmeen kampustiimiin (Meilahti, Keskusta ja Viikki-Kumpula).

Mari Elisa Kuusniemi
Mikko Ojanen
Jari Friman
tietoasiantuntijoita Helsingin yliopiston kirjaston tutkimusdatatiimissä