Digitalisoituva kirjasto tekee tilaa avoimelle tieteelle

Helsingin yliopiston kirjaston ydintehtävä on tarjota laadukkaat Helsingin yliopiston opetusta, oppimista ja tutkimusta palvelevat aineistot, joita yliopistolaiset aktiivisesti käyttävät. Yliopistolaisilla on käytössään laajat elektroniset kokoelmat, joita täydentävät painetut kokoelmat. Painettujen kirjojen lainaus on viimeisen viiden vuoden aikana vähentynyt selvästi. Samanaikaisesti elektronisen aineiston, erityisesti e-kirjojen, käyttö on jatkanut kasvuaan.

Aineistojen niiden käyttöön perustuva arviointi on olennainen osa kirjaston kokoelmatyötä. Erityisen tärkeää se on painettujen kokoelmien kohdalla. Jokainen hyllymetri vie tilaa, ja tuntuu budjetissa toteutuvina tilakustannuksina. Kokoelmien digitalisoituminen ei siis vaikuta vain elektronisen aineiston määrään vaan myös kirjaston tilojen määrään ja käyttötarkoitukseen. Vuonna 2017 kirjaston painettuja kokoelmia karsittiin muun muassa Meilahden kampuskirjaston alakerran muuttuessa Terkko Health Hubiksi.

Elektronisten lehtien arkistot yliopistolaisten käytössä

Vuoden 2016 lopulla kirjasto hankki Taylor & Francisin, Wileyn, Elsevierin ja Springerin tieteellisten lehtien vanhat vuosikerrat käytettäväksi Helsingin yliopiston verkossa. Näiden takautuvien aineistojen avulla asiakkaille voidaan tarjota pääsy entistä useampiin lehtiin aina ensimmäisestä vuosikerrasta uusimpiin artikkeleihin saakka. Digitaaliset arkistot tarjoavat laajan ja ajallisesti entistä kattavamman valikoiman eri tieteenalojen artikkeleita tutkimustyöhön ja lähdeaineistoiksi opinnäytteisiin.

Takautuvien e-lehtivuosikertojen käytöstä tammikuusta lokakuuhun 2017 laadittiin kirjastossa erillinen selvitys. E-lehtiarkistojen käyttöasteet ovat korkeita, 67-79%:in. Esimerkiksi Elsevierin e-lehtiarkiston sisältämiä 1544 lehteä vuosilta 1826 – 1994 käytettiin yli 34 000 kertaa.

Käytetyimpien lehtien top 5

1. Hydrobiologia
2. The Lancet
3. Cell
4. Tetrahedron Letters
5. Brain Research

Kurssikirjat muutoksessa

Helsingin yliopiston tutkinnonuudistus, ns. Iso pyörä, muutti kurssivaatimuksia 2017 lähes kaikilla aloilla. Tutkinnonuudistuksen tueksi kirjasto kokosi oppaan auttamaan opettajia löytämään ja hyödyntämään Helsingin yliopiston käyttöön hankittuja e-kirjoja, tietokantoja ja e-lehtiä kurssivaatimuksissa ja opetuksessa.

Vuonna 2017 e-kirjojen käyttöä ryhdyttiin kartoittamaan systemaattisetsi. Ensimmäisenä valmistui selvitys Ellibsin e-kirjojen käytöstä. Ellibs on pääasiallisesti kotimaisten e-kurssikirjojen alusta, jossa käyttöä tilastoidaan asiakkaiden lainoina. Ellibsin käyttö on yliopistolla lisääntynyt: lainojen määrä on kasvanut ja lainaamattomien teosten osuus pienentynyt. Erityisesti uusia kirjoja lainataan paljon. Käytetyimmät yksittäiset kirjat ovat erittäin suosittuja: Puolet vuoden lainoista kohdistuu 4-5% teoksista.

Lisenssisopimukset valokeilassa

Vuonna 2017 neuvoteltiin useiden aineistojen lisenssisopimusten jatkosta. Useimmista lehtipaketeista ja työkaluista solmitaan vuosittaiset sopimukset, jolloin aineistot tai tietokannat ovat yliopistolaisten käytössä sopimuskauden ajan. Helsingin yliopiston kirjasto on mukana myös FinELib-konsortiossa, jonka palveluyksikkö neuvottelee lisenssisopimuksia pääasiassa suurien kansainvälisten kustantajien tarjoamiin lehtipaketteihin.

Uutena elementtinä lisenssi- ja tilaussopimuksiin ovat viime vuosina tulleet avoimen julkaisemisen alennukset kirjoittajamaksuihin (APC-maksut). Kirjaston tavoitteena on sekä tarjota pääsy tärkeisiin aineistoihin että edistää avointa tieteellistä julkaisemista kustannuksia halliten. Kustantajien kirjoittajamaksukäytännöt ovat moninaisia, ja tutkijoiden tueksi kirjasto tarjoaa ohjeistusta ja tekee lisäselvitystyötä tarpeen mukaan.

Avoimen julkaisemisen palvelut keskiöön

Helsingin yliopiston kirjaston ja tiedekustantamo Gaudeamuksen Avoimen julkaisemisen palvelukeskus -yhteishanke käynnistyi vuonna 2017. Hankkeessa otetaan käyttöön avoimen julkaisemisen julkaisualusta ja tuotetaan avoin Helsinki University Press (HUP) -julkaisusarjakokonaisuus. Osana hanketta artikkeleita kirjoittaville Helsingin yliopiston tutkijoille tarjoutui mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena kirjaston tuella Taylor & Francisin hybridilehdissä. Tämä osaltaan tuplasi open access -artikkeleiden määrän Taylor & Francisin lehdissä (2016 26 artikkelia ja 2017 50 artikkelia, yhteensä 25% kaikista artikkeleista).

Yhteistyöhanke Suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa päättyi vuonna 2017. Hankkeen tavoitteena edistää avointa suomalaista tieteellistä monografiajulkaisemista. Vuoden 2017 lopussa avoimia SKS:n julkaisuja oli yhteensä 53. Valikoimassa oli niin Helsingin yliopiston tutkijoiden julkaisuja kuin opinnoissa tarpeellisia teoksia. Osana hanketta järjestettiin 9.5.2017 yhteisseminaari Digitaaliset resurssit – vapaat ja lisensoidut – tutkimuskäytössä: mitä kaikkea aineistoilla voi tehdä ja mitä niillä on tehty?

Päivi Lammi
tietoasiantuntija

Miamaria Saastamoinen
tietoasiantuntija