Avainlukuja

Helsingin yliopiston kirjastossa neljässä toimipaikassa kävi asiakkaita yhteensä hieman alle kaksi miljoonaa vuoden 2017 aikana.

Kirjastokäyntien määrä on kasvanut 2010-luvulla usean vuoden ajan. Vuoden 2016 lyhyemmät aukioloajat kampuskirjastoissa katkaisivat nousun, vuonna 2017 Meilahden kampuskirjaston sulkeutuminen Terkko Health Hubin muutostöiden vuoksi toukokuusta lokakuulle näkyy vähentyneinä kävijämäärinä.

Kaisa-talon käyttö vakiintunut noin 1,6 miljoonaan vuosittaiseen kävijään. Varsinkin kevään pääsykoeaikaan kirjaston lukupaikat ovat viimeistä paikkaa myöten täynnä.

Kirjastossa säilytettävän painetun kokoelman koko on pienentynyt merkittävästi. Hyllymetrien vähentyessä kirjasto pystyy luopumaan osasta tilojaan tilakustannusten kasvun hillitsemiseksi.  Samalla opiskelijoiden työskentelytilaa pyritään jatkuvasti lisäämään muuntamalla kirjahyllyiltä vapautuvaa kirjastotilaa luku- ja työskentelypaikoiksi.

Erilaiset digitaaliset aineistot ovat nousseet yhä keskeisempään rooliin yliopistolaisten arjessa. Kun vuonna 2011 e-kirjoja avattiin 675 000 kertaa vuodessa, niin vuonna 2017 määrä oli lähemmäs yli 5,3 miljoonaa latausta. Elektroniset kurssikirjat ovat jo perustutkinto-opiskelijoiden arjen valtavirtaa.

Digitaalisten aineistojen käyttö kasvaa edelleen voimakkaasti, satsaahan kirjasto hankintabudjetista jo 90% elektroniseen aineistoon. Viime vuosina kaikista nopeiten on kasvanut Helsingin yliopiston digitaalisen arkiston Heldan käyttö. Painettujen kirjojen lainaus ja käyttö sen sijaan vähenee samalla kun niiden lukumääräkin pienenee.

E-lehtien jatkuvasti nousevat hinnat ovat sen sijaan suuri haaste kirjastolle ja koko Helsingin yliopistolle. Kirjasto on pyrkinyt avaamaan elektronisten aineistojen hankinnan kulurakennetta ja käytäntöjä.

Kirjaston kulurakenteessa on organisaatiomuutosten ja tilaratkaisujen avulla pystytty lisäämään aineistonhankintaan kohdennettua rahaa. Aineistonhankinnan osuuden kasvattaminen on ollutkin kirjaston keskeinen tavoite.

Tilastotietoja

Vuosi 2014 2015 2016 2017
Palvelut
Kirjastokäynnit 2 021 800 2 125 500 2 084 200 1 974 300
Paikallislainat 474 500 448 900 402 000 375 000
Tiedonhaun koulutukseen
osallistuneet
9 600 7 383 10 449 8 670
Käynnit kirjaston
verkkosivustolla
1 741 300 1 770 000 1 580 000 1 444 500
Avatut e-lehtiartikkelit 2 793 700 2 789 200 2 701 300 3 036 500
Avatut e-kirjat 1 951 400 2 662 800 2 787 000 2 987 400
Avatut Helda-julkaisut 3 600 000 4 457 000 6 013 000 7 328 000
Helka-tiedonhaut 5 883 300 5 110 000 4 520 300 2 878 600*
* Laskentatapa on muuttunut joulukuussa 2016
Kokoelmat (nimekkeitä)
Painetut kirjat  1 146 500 1 130 000 1 089 000 1 130 000
Painetut kausijulkaisut 25 200 20 000 17 500 16 500
E-lehdet 34 700 34 800 32 250 29 340
E-kirjat 611 000 652 700 770 000 799 400
Talous
Toimintakulut, k€ 23 160 24 940 23 990 20 900
Henkilötyövuodet 216 207 177 155
Tilat
Neliömetrit 27 268 25 444 24 927 22 838
Työskentelypaikat kirjastossa 2 246 2 292 2 387 2373