Avoimuus tarvitsee toteuttajansa

Helsingin yliopisto ilmoittaa strategiassaan vuosille 2017—2020 (Globaali vaikuttaja – yhdessä), että se tavoittelee edelläkävijän asemaa avoimen tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Toimintavuonna yliopisto pääsi ainoana organisaationa korkeimmalle tasolle Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen toteuttamassa selvityksessä, jossa arvioitiin avoimen toimintakulttuurin toteutumista suomalaissa tutkimusorganisaatioissa.

Helsingin yliopiston kirjaston tilat, palvelut ja kokoelmat tukevat avoimuutta ja avointa toimintakulttuuria. Kirjastorakennuksemme – niin yliopiston pääkirjasto Kaisa-talossa kuin Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampuskirjastotkin – ovat kaikkien käytettävissä. Pääkirjastonsa, kampuskirjastojensa ja digitaalisen kirjastonsa kautta yliopisto avaa näyteikkunan paitsi koko tiedon universumiin, myös ja erityisesti yliopiston piirissä tuotettuihin julkaisuihin ja muihin tietoaineistoihin.

Helsingin yliopiston pääkirjasto teki kertomusvuonna kävijäennätyksensä: 9000 päivittäisen asiakkaan raja rikkoutui ensimmäistä kertaa toimintavuoden maaliskuussa. Pääkirjasto on Suomen suosituin oppimisympäristö ja käytetyin kirjastorakennus.

Yliopiston julkaisurekisteri TUHAT siirtyi kokonaan kirjaston vastuulle toimintavuoden syksyllä. TUHAT ja yliopiston julkaisuarkisto HELDA ovat avainasemassa, kun tiedon avoimuutta edistetään ja mitataan. HELDA:n käytön runsas kasvu on erityisen ilahduttavaa. Julkaisuarkistomme lisää niin väitöskirjojen ja gradujen kuin yliopistolaisten laatimien tieteellisten lehtiartikkeleidenkin näkyvyyttä. Avoin julkaiseminen kartuttaa myös tekstien saamia viittauksia.

TUHAT:illa ja HELDA:lla on tärkeä tehtävä myös yliopiston saaman perusrahoituksen tason turvaamisessa. Yliopiston tuoreessa vuosikertomuksessa annetaankin ansaittua kiitosta mm. yliopiston opetuksen ja tutkimuksen toimialoille sekä yliopiston kirjastolle siitä, että ne ovat parantaneet yliopiston rahoitustulosta raportoinnin laadunvarmistukseen liittyvillä konkreettisilla toimenpiteillä.

Kirjaston e-aineistokokoelma leveni ja syveni toimintavuonna rehtorilta saadun strategisen rahoituksen turvin. Kirjasto tarjoaa tätä nykyä asiakkailleen Suomen laajimmat ja aktiivisimmin hyödynnetyt e-aineistot. Erinomainen tietoaineistotarjonta lisää yliopiston tutkimusmenestystä ja mahdollistaa tuloksekkaan opiskelun.

Yliopiston ja sen kirjaston upeat tulokset on toteutettu toimintavuonna, joka on ollut kaikin tavoin poikkeuksellinen. Koulutus- ja tutkimusrahoituksen leikkaukset johtivat yliopistohistorian suurimpiin YT-neuvotteluihin, irtisanomisiin ja yliopiston hallintohenkilökunnan keskittämiseen. Yliopisto on joutunut tekemään nopeasti muutoksia, joiden vaikutukset heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen. Muutokset ovat koetelleet myös kirjastoa ja sen henkilökuntaa sekä verottaneet kirjaston tarjoamia palveluja.

Kiitän Helsingin yliopiston kirjaston henkilökuntaa siitä omistautuvasta ja laadukkaasta työpanoksesta, joka edistää yliopiston strategian toteuttamista ja ilmenee niin uutta luovina hankkeina kuin arkisena aherruksenakin. Avoimuus tarvitsee toteuttajansa myös vastaisuudessa!

Kimmo Tuominen
Ylikirjastonhoitaja, professori