Vuosi kuvina

Vuoden 2016 kohokohtia

Sata naista Wikipediaan

Pääkaupunkiseudun kirjastot, museot ja arkistot tempaisivat kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta 2016, tavoitteenaan luoda Wikipediaan artikkeli sadasta Suomessa vaikuttavasta tai vaikuttaneesta kulttuurialan tai tieteen vaikuttajanaisesta.

Helsingin yliopiston kirjaston pääkirjastoon Kaisa-taloon kerääntyi toista sataa vapaaehtoista talkoisiin. Naistenpäivän ponnistuksesta tuli näin myös Suomen historian suurin Wikipedian editointitapahtua. Uusia tai täydennettyjä Wikipedia-artikkeleita kertyi tapahtuman aikana yli 80 kappaletta niin suomen-, ruotsin-, englannin- kuin espanjankieliseenkin Wikipediaan.

Suomen suosituin oppimisympäristö

Helsingin yliopiston pääkirjasto Kaisa-talossa on Suomen suosituin oppimisympäristö. Uusi kävijäennätys saavutettiin tiistaina 16.2.2016, kun Kaisa-talossa kävi yli 9 200 asiakasta. Lukukausien aikana kirjasto vetää jopa yli 9 000 kävijää päivässä.

Kirjasto avasi dataansa julkiseksi

Kirjasto on mukana edistämässä avoimen kansalaistieteen toteutumista. Tammikuussa 2016 avattiin Helsingin yliopiston kirjaston avoimen datan verkkopalvelu api.hulib.helsinki.fi, jossa on avoimesti saatavissa suuri osa kirjaston datasta helposti hyödynnettävässä JSON-muodossa.

Palvelusta löytyy aineistotietojen lisäksi dataa muun muassa yliopiston oppiaineista ja kirjaston aukioloajoista. Kansalaiset ja yritykset voivat hakea palvelusta dataa ja käyttää sitä haluamallaan tavalla. Kirjasto myös toimii kansallisen avoimen linkitetyn datan välityspalvelun koordinaattorina ATTX2016-tutkimus- ja kehityshakkeessa yhdessä CSC:n ja yliopiston tietotekniikkakeskuksen kanssa.

Kotimaista tietokirjallisuutta avoimena verkkoon

Helsingin yliopiston kirjaston ja Suomalaisen kirjallisuuden seuran yhteistyöhanke Aleksandria-konsortio käynnistyi. Osallistumalla hankkeeseen Helsingin yliopiston kirjasto on mukana luomassa tulevaisuutta, jossa kaikilla on mahdollisuus lukea korkeatasoista suomalaista tiedekirjallisuutta avoimesti verkossa.

Konsortiossa kokeillaan tiede- ja kurssikirjallisuudelle uudenlaista hankintatapaa. Mukana olevat kirjastot maksavat yksittäisen kirjan ostamisen sijaan julkaisumaksun. Julkaisumaksua vastaan SKS julkaisee kymmenen kirjaa avoimena verkossa.

LIBER-konferenssi

Suomen tieteellisillä kirjastoilla oli kunnia isännöidä vuoden 2016 LIBER-konferenssia Helsingissä 29.6.-1.7.2016. Avoimen tieteen teemoja korostaneessa konferenssissa Helsingin yliopiston kirjaston henkilökunnasta esitys oli tietoasiantuntija Susanna Nykyrillä ja Valtteri Vainikalla, tietoasiantuntija Monica Allardtilla, Katri Larmolla, Liisa Siipilehdolla ja Susanna Nykyrillä yhdessä sekä informaatikko Maija Paavolaisella, jonka esitys valittiin konferenssin kiinnostavimpien joukkoon. Lisäksi Joonas Kesäniemi esitteli posteria. Kirjaston henkilökunta osallistui laajasti vapaaehtoistehtäviin konferenssijärjestelyissä.

Koulutusohjelmauudistus ja kirjaston kehittyvät palvelut

Helsingin yliopiston kirjastossa käynnistyi tämän vuoden alussa Koulutuksen uudelleenorganisointi-projekti, jonka aikana kirjaston tarjoaman koulutuksen rakenteita, sisältöjä ja resursseja päivitetään. Osana tätä projektia kirjaston tuutorikoulutusmalli päätettiin laajentaa keskustakampukselta muille kampuksille, jota neljän hengen työryhmä lähti toteuttamaan.

Työpajamallia on tänä keväänä päästy kokeilemaan matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa Kumpulassa ja lääketieteellisessä tiedekunnassa Meilahdessa. Toukokuun aikana kirjaston työpaja vierailee vielä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tuutorikoulutuksessa Viikissä, ja testaa humanistisen tiedekunnan sadan tuutorin kanssa, kuinka pienryhmäkeskustelu onnistuu Flingan avulla Porthanian luentosalissa.

Aineistotarjonta syveni ja laajeni

Kirjasto panosti aineistohankinnoissaan yliopiston strategisiin tutkimusalueisiin. Kirjasto hankki merkittävän määrän keskeisten kansainvälisten tieteellisten lehtien vanhoja vuosikertoja käytettäväksi Helsingin Yliopiston verkossa. Yliopistolaisilla ja kirjaston paikallisasiakkailla on näin pääsy entistä useampiin tärkeisiin lehtiin ensimmäisestä vuosikerrasta aina uusimpiin numeroihin saakka.  Lisäksi hankimme Digital Humanities -tutkimuksen tarpeisiin lähdeaineistoja muun muassa laajoja brittiläisten sanomalehtien arkistoja alkaen v. 1780.

Tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden kirjahankintatoiveet pystyttiin pääosin toteuttamaan. Leikkaukset yliopiston rahoitukseen vaikuttivat kirjastonkin vuoden 2016 aineistohankintaan. Rehtorin myöntämän lisärahoituksen turvin pystyimme kuitenkin kohdistamaan hankintaa tutkimusinfrastruktuurin ja digitaalisen oppimisympäristön vahvistamiseen.

Asiakaslähtöinen uusi Helka

Uusi Helka otettiin käyttöön loppuvuodesta 2016. Samalla myös Nelli-tiedonhakupalvelu poistui käytöstä. Jatkossa asiakas löytää tietokannat, kirjat, lehdet ja artikkelit yhden käyttöliittymän kautta. Suunnittelun pohjana ja ensisijaisena tavoitteena meillä oli asiakkaan tiedonhakukokemuksen parantaminen.

Tapahtumia kirjastossa

Kaisa-talon Kirjaklubi jatkui kevät- ja syyslukukaudella 2016 tietokirjallisuuden professori Pirjo Hiidenmaan luotsaamana. Suosittu puhujavieras oli kieliteknologi, professori ja tekoälytutkija Timo Honkela.

Helsingin yliopiston kirjasto järjesti yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston ja CSC:n kanssa vuoden 2016 Bibliometriikkaseminaarin. Seminaari järjestettiin joulukuussa Minerva-torilla. Kirjaston asiantuntijoiden esitykset seminaarissa herättivät ansaittua kiinnostusta

Meilahden kampuksen Lux Humana –keskustelusarjassa vieraili vuonna 2016 muun muassa Kasvonsa menettänyt mies -kirjan kirjoittaja Kimmo Oksanen.

Toukokuussa Helsingin yliopiston kirjasto isännöi ensimmäistä suomalais-virolaista musiikkikirjastojen seminaaria: The First Estonian-Finnish Music Library Seminar.

Syyskuussa Euroopan teologisten kirjastojen BETH-vuosikokous pidettiin Helsingin yliopiston pääkirjastossa Kaisa-talossa. Konferenssin pääteemana oli Open Access ja siirtyminen avoimen tieteen aineistoihin.

Kaisa-talo toimi myös näyttämönä monelle niin tiedeviestinnän kuin populaarikulttuurinkin tuotteelle.

"Best Week Ever"

Henkilöstölle muuten poikkeuksellisen haastavan vuoden 2016 kohokohtiin lukeutui jälleen kerran kirjaston kansainvälinen henkilöstövaihtoviikko ISEW Library 2016 – Exchanging International Library Love. Kirjaston omaan, kotinurkilla kansainvälistymiseen kannustavaan minikonferenssiin osallistui 16 kollegaa eurooppalaisista tieteellisistä kirjastoista. ”Best Week Ever”, he tiivistivät Erasmus-vaihtokokemuksensa palautteen.