E-kirjojen käyttö lähes kolminkertaistui vuonna 2014

Vuosi 2014 oli Helsingin yliopiston kirjastossa varsinainen e-kirjavuosi. E-kirjoihin panostettiin hankinnassa, niiden löydettävyyttä parannettiin ja käyttöä helpotettiin. Kirjaston e-kirjakokoelmat kasvoivat viime vuonna yli 250 000 nimekkeellä.

E-kirjojen löydettävyyttä ja käytettävyyttä parannettiin muun muassa kouluttamalla asiakaspalveluhenkilökuntaa, tekemällä asiakkaiden avuksi e-kirjaopas ja tarjoamalla yhä useamman alan uudet e-kirjat BookNavigator -palvelun kautta.

E-kirja-avausten määrä lähes kolminkertaistui: vuonna 2013 e-kirjoja avattiin 672 700 kertaa ja vuoden 2014 aikana jo 1 951 380 kertaa. Kirjaston kokoelmissa on yhteensä yli 610 000 e-kirjaa, mikä vastaa laskennallisesti kuutta ja puolta hyllykilometriä painettuja teoksia.

Aineistojen käyttö painottuu uusimpaan osaan

E-kirjoista käytetyimpiä ovat uudemman kokoelman runsaat 300 000 nimekettä, joihin 85 prosenttia avauksista liittyy.

Arviolta puolet e-kirjakokoelmasta on vanhempaa kirjallisuutta, jota käytetään lähinnä tutkimusaineistona. Tämän osan yhteenlasketut vuosittaiset käyttöluvut liikkuvat noin 20 000 avauksen tienoilla.

E-kirjojen osuus kirjaston kirjakokoelmasta nousi 35 prosenttiin vuonna 2014, kun se edellisvuoden lopulla oli 24 prosenttia.

Valtaosa lehdistä tilataan sähköisenä

Kirjaston hankkimien e-lehtien määrä kasvoi 33 300 lehdestä 34 700 lehteen, mikä nostaa osuuden lehtitilauksista 87 prosentista 89 prosenttiin. Vuonna 2010 e-lehtien osuus oli 75 prosenttia, jolloin lehtiä oli kymmenisen tuhatta vähemmän kuin vuonna 2014.

Viime vuonna kirjaston asiakkaat avasivat 2 793 700 e-lehtiartikkelia, edellisvuonna 2 446 600. Vuonna 2010 avattuja artikkeleita oli yli 900 000 vähemmän.